Εκλογική Διακήρυξη ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. με επικεφαλής την Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Μέλους ΔΕ Τ.Ε.Ε. Τώνια Μοροπούλου διακηρύσσει:  

μετέχουμε στις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 19-5-2024 και αγωνιζόμαστε

 «Για ένα σύγχρονο ΤΕΕ με κύρος στην υπηρεσία των μηχανικών,

της κοινωνίας και της αειφόρου ανάπτυξης»

Την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, παλμό και μαζικότητα η εκλογοαπολογιστική Εκδήλωση της ΔΗ.ΠΑ.Μ. και κόπηκε η πίτα της παράταξης, με παρόντες περισσότερα από 70 μέλη της παράταξης, τους εκλεγμένους στην Αντιπροσωπεία, στις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας, στο Πειθαρχικό της Αθήνας και σε αυτόνομους οργανισμούς του ΤΕΕ, σε τεχνικές επιτροπές και αλλού. Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. αποφάσισε τη συμμετοχή της στις εκλογές του ΤΕΕ στις 19 Μαΐου 2024 και κάλεσε τα μέλη της και τους συνεργαζόμενους σε συσπείρωση για την επιτυχία της παράταξης στις εκλογές.

Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών, από το 2006 που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Ιωάννη Φούρκα και στη διάρκεια των 18 χρόνων λειτουργίας της, μετείχε ενεργά στο ΤΕΕ και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναγνώριση και ενιαία ανάδειξη των θεμάτων της Παιδείας και του επαγγέλματος των μηχανικών – στην προάσπιση του ενιαίου πενταετούς διπλώματος και στην αναγνώρισή του ως integrated master, στη νομοθετική κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, στην αναγνώριση νέων ειδικοτήτων και Διπλωματούχων Μηχανικών με παράλληλη πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βασικών ειδικοτήτων κ.ά. – καθώς και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και στην αναβάθμιση του ρόλου του ΤΕΕ ως Συμβούλου Πολιτείας.

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. έχει συμμετάσχει σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του ΤΕΕ συνεχώς και συστηματικά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα με πλήρη ψηφοδέλτια στην Κεντρική Αντιπροσωπεία, στα Περιφερειακά Τμήματα και στις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, καθώς και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας και στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, και θα συμμετάσχει και στις επικείμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε. την Κυριακή, 19 Μαΐου 2024.

Η πρόταση της ΔΗ.ΠA.Μ. αφορά στη διαμόρφωση ενός κοινού και σύγχρονου προγράμματος δράσης, ώστε να ενισχυθεί η ενότητα, η συλλογικότητα και το κύρος του Τ.Ε.Ε. με στοχευμένες προτάσεις, σε όλους τους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης με καινοτομία, με σύγχρονη υψηλή τεχνογνωσία, για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και με τις απαραίτητες αλλαγές του Θεσμικού Πλαισίου που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων ρόλων και Υπηρεσιών και την απασχόληση των Μηχανικών σε όλα τα μέτωπα της ανάπτυξης.

Επιπλέον, η υποψηφιότητα της ΔΗΠΑΜ αποσκοπεί στη διαμόρφωση δράσεων με βασικούς πυλώνες την Παιδεία, την Έρευνα, την Καινοτομία  και  τη Διασφάλιση του Επαγγέλματος. Σκοπός της είναι να διευρυνθεί ο ρόλος του ΤΕΕ στην κοινωνία, πέρα από τον παραδοσιακό που είχε έως σήμερα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες προκλήσεις με ταυτόχρονη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τη διασφάλιση του επαγγέλματος του Μηχανικού και των επιπέδων ευθύνης του. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και η ανάληψη ήδη από το ΤΕΕ του ρόλου υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων επιστημονικής υποστήριξης της ανάπτυξης, καθώς και η προϊούσα εξωστρεφής δραστηριότητά του και ο προσανατολισμός της και προς τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (Έκδοση Διεθνούς Περιοδικού, Διεθνή Συνέδρια κ.α.)

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. σέβεται τις διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές απόψεις των μηχανικών, επικεντρώνει όμως τη δράση της στη σύνθεση που μπορεί να γίνει με τη δύναμη της επιστήμης της διεπιστημονικότητας και της δυναμικής του επαγγέλματος, όπου και διακρίνονται τα μέλη της:  από το εργοτάξιο μέχρι το Πολυτεχνείο, από την έρευνα και την καινοτομία μέχρι τη βιομηχανική, κατασκευαστική, την τεχνική ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και σε όλα τα μέτωπα της κοινωνικής συμμετοχής.

Οι Μηχανικοί Μπροστά – ψηφίζουν για το ΤΕΕ, ψηφίζουν ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Συννημένα αρχεία: