Υποψήφιοι 2024

Νομός Αττικής

M.Sc. Χημικός Μηχανικός. Δραστηριοποιείται στον χώρο των H/M μελετών στην εταιρία ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Πολιτικός Μηχανικός (1996). Εργοταξιάρχης και Τεχνικός Διευθυντής σε πληθώρα τεχνικών έργων σε κατασκευαστικές εταιρίες.  Mέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2016-2024)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και εντεταλμένος διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., Μηχ. Πληροφορικής, Αμυν. Συστημάτων, Διοίκησης Έργων & Προστασίας Δεδομένων.

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Υπ.Δ, με εξειδείκευση στις Αναστηλώσεις και την Αποκατάσταση Μνημείων. Είναι υπεύθυνη αρχιτεκτονικών μελετών σε πολλά ερευνητικά προγράμματα. Διατηρεί Αρχιτεκτονική Εταιρεία Μελετών και Έρευνας. Συνεργάτης ΕΜΠ.

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών μέσω εξετάσεων και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας του ΕΜΠ, όπου παράλληλα εργαζόταν  στο ΔΕΔΔΗΕ στον τομέα Εκκαθάρισης της Αγοράς. Το επαγγελματικό του ταξίδι συνεχίστηκε ως Energy Trader στην Motor Oil Renewable Energy και κατέληξε στο σημερινό ρόλο του ως Energy Management Portfolio Engineer στην Elpedison.

Πολιτικός Μηχανικός,  Δ.Π.Θ., κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων – ιδιωτικών έργων.

Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ.Π.Θ. M.Sc. “Προστασία Μνημείων”, Υποψ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. “Προστασία Μνημείων”, Ελεύθερος επαγγελματίας (Artion Design Team), μελέτες κατοικιών, καταστημάτων.
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Ελεύθερος Επαγγελματίας.
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές καθώς και στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων, εγγεγραμμένος στην Δ’ βαθμίδα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών. Δραστηριοποιείται στον Κατασκευαστικό κλάδο ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως στέλεχος μεγάλων Κατασκευαστικών Εταιρειών, με πολυετή εμπειρία στην επίβλεψη και κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων.

Πολιτικός  Μηχανικός ΕΜΠ από το 1992 ,Μέλος αντιπροσωπείας της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για την περίοδο 2008- 2010.

Ο Θάνος Δημητρίου γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός μέλος του ΤΕΕ από το 2004. Λειτουργεί και διαχειρίζεται τη δική του εταιρεία ανάπτυξης έργων πληροφορικής για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δρ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Αγρ. & Τοπογράφων Μηχ. ΕΜΠ.

Ανήκει στην παράταξη της ΔΗ.ΠΑ.Μ. από το 2019.

Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εργάζεται από το 2002 αρχικά για περίπου 18 μήνες στον ιδιωτικό τομέα και δη στο χώρο της βιομηχανίας και από το 2004 στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), η οποία είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση της κατασκευής συγκοινωνιακών έργων, για τα οποία έχουν συναφθεί Συμβάσεις Παραχώρησης ή Συμβάσεις Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο 2ο έτος του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνοοικονομικά Συστήματα», στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά σε πολύ Καλό επίπεδο.

Ο κος Έλληνας είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με κατευθυνση τα Συστηματα Ηλεκτρικης Ενέργειας, και κάτοχος M.Sc. στα Συστήματα Αυτοματισμού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιπλέον, είναι υπότροφος, από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχοντας συμετάσχει σε τέσσερις δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και έξι πρακτικά διεθνών συνεδριών με πλήρη κρίση στο τελικό κείμενο. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία άνω των 7 ετών στον ενεργειακό κλάδο, έχοντας εργασθεί σε μεγάλους ομίλους όπως ο Όμιλος ΔΕΗ και η Motor Oil Hellas, με έμφαση στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Είναι μέλος της Συντονιστικής Γραμματείας και της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα της ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Ο Δημήτριος Ζάρρας είναι αριστούχος απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc. in Engineering Project Management) στο University of Strathclyde.
Εργάζεται και δραστηριοποιείται για περισσότερα από τέσσερα (4) έτη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Motor Oil Renewable Energy (MORE), θυγατρική του ομίλου Motor Oil, ως Operations Engineer και τελευταία ως Portfolio Management Analyst στη λειτουργία και διαχείριση των έργων ΑΠΕ του ομίλου, αντιστοίχως.
Έχει λάβει διεθνή διάκριση από την IEEE Power & Energy Society, καθώς και εθνικές βραβεύσεις από το ΕΜΠ και άλλους δημόσιους & ιδιωτικούς οργανισμούς.
Ασχολείται ερευνητικά με το ανανεώσιμο Υδρογόνο, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει παρουσιάσει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή και αναγνωρισμένα συνέδρια. Είναι professional member των ΤΕΕ, CIGRE και IEEE.

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Ελεύθερος Επαγγελματίας με έδρα την Ελευσίνα. Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Αναπλ. Υπευθ. εργοταξίου στην αποκατάσταση ιερού Κουβουκλίου Πανάγιου Τάφου

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Εργάζεται στο ΕΜΠ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ερευνητική εμπειρία  στην θεματική περιοχή της διάβρωση και προστασία μεταλλικών κατασκευών.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΔΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων. Πολυετή εργασιακή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο και στη βιομηχανία. Σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας σύμβουλος επιχειρήσεων.
Πολιτικός μηχανικός και Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος (Imperial College). Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ADENS A.E. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία 30 ετών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και υδατικών πόρων.

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ – Οικονομολόγος ΕΚΠΑ 

Τομείς απασχόλησης: Επιστημολογία, Ενεργειακός σχεδιασμός και Ανάπτυξη, Εκπαίδευση

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., Εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. Μακρά εμπειρία σε πληθώρα έργων ως Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής. Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ από το 2006. Εκπρόσωπος ΤΕΕ σε Τεχνικά Συμβούλια Υπουργείων.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (απόφοιτος 1993). Έχει εργαστεί 13 χρόνια στον χώρο των τηλεπικοινωνιών (ΙΝΤRACOM, COSMOTE). Από το 2008 εργάζεται στη διαχείριση προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. (Ψηφιακή Σύγκλιση & Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα) ως στέλεχος της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος – Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης στον Δήμο Κρωπίας (Κορωπί) στην Ανατολική Αττική από το 2014. EU Climate Pact Ambassador.

Ο Τριαντάφυλλος-Φίλης Κόκκινος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με γνωστικό αντικείμενο στη Στατική Ανάλυση Σύνθετων Φορέων, την Υπολογιστική και Εφαρμοσμένη Μηχανική. Είναι διπλωματούχος ΠολιτικόςΜηχανικός του Ε.Μ.Π., κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Science in Civil Engineering απότο Department of Civil Engineering του West Virginia University και διδακτορικού διπλώματος Doctor of Philosophy in Engineering Mechanics από το Department of Engineering Science and Mechanics του Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech).Είναι Αντιπρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠA.Δ.Α., Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μηχανικής του Τομέα Α’, Δομοστατικής Μηχανικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. και έχει διατελέσει Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με εμπειρία πολλά χρόνια στον Ιδιωτικό Τομέα σε κατασκευαστικές εταιρείες. Διευθυντής της Περιοχής Μεσογείων και Βοηθός Διευθυντής της ΔΠΑ/ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικό Στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας και εκπρόσωπος του ΤΕΕ σε Αρχιτεκτονικές Επιτροπές.

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δρ. Χωροταξίας Περιφερειακού Σχεδιασμού Παν. Paris I-Panthéon-Sorbonne, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Οικ. και Περιφ. Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων, M.Sc. Τεχνοοικονομικά Συστήματα.

Χημικός Μηχανικός απόφοιτος της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών,και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου πάνω στην επιστήμη της Ενέργειας (energy science) από το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, στη διαχείριση απορριμμάτων. Επίσης έχω εργαστεί στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και στον τομέα της ανακύκλωσης. 

Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, M.S.E. Princeton Univ. USA, Ph.D. Rutgers Univ. USA, ΕΔΙΠ Σχ. Χ.Μ. ΕΜΠ, Ερευν. εμπειρία σε Μ.Κ.Ε. και Προστασία Μνημείων.

Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης. ΕΔΙΠ στην Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ο κ. Ζήσιμος Μαντάς είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc., ενώ κατέχει τίτλο MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με διάκριση. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δραστηριοποιούμενος στο χώρο τα τελευταία 20 και πλέον έτη. Είχε ενεργό συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συνεργαζόμενος με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ ακολούθως παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και δη Αιολικών για λογαριασμό της ΒΙΟΣΑΡ (Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ). Μετά την κτηθείσα εμπειρία του στη λειτουργία αιολικών σταθμών για λογαριασμό της ENERCON στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διαχείριση των πωλήσεων της εταιρίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατείχε τη θέση του Sales Manager επί πενταετία και μετά ανέλαβε Senior Sales Manager για την ENERCON, έχοντας συμβολαιοποιήσει περί τα 180MW νέων αιολικών σταθμών. Κατόπιν έλαβε τη θέση του Chief Business Development Officer (CBDO) στον Όμιλο EUNICE Energy Group, όπου ανέπτυξε και κατασκεύασε αρκετά έργα ΑΠΕ,συμπεριλαμβανομένου του Υβριδικού Σταθμού της Τήλου, ενώ κατείχε τη θέση του Project Leader στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Horizon 2020. Συνέχισε τη σταδιοδρομία του στη θέση του Head of Project Development & Licensing της νεο-ιδρυθείσας θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil Hellas, Motor Oil Renewable EnergyMORE, (www.moh.gr), έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των έργων ΑΠΕ του Ομίλου, τη διεύρυνση της στοχευσης του σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή του στην διαμορφούμενη αγορά των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Από τις αρχές του έτους βρίσκεται επικεφαλής του τομέα Ενέργειας του DNV (www.dnv.com) στην Ελλάδα (Market Manager Greece), παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενεργειακά έργα, έργα Φυσικού Αερίου, ΑΠΕ, Σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και σε Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα.

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. “Προστασία Μνημείων”, Eλεύθερος επαγγελματίας.

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με εξειδίκευση στις εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ / Εξοικονόμησης Ενέργειας και έμφαση στον κτιριακό τομέα. Ασχολειται με την μελέτη / υλοποίηση έργων στον ιδιωτικό τομέα και  έχω τη δική μου τεχνική εταιρεία “LM Engineering Firm” που ειδικεύεται στις μελέτες Ενεργειακής Εξοικονόμησης Κτιρίων, ενώ έχω συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό & υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.xInterregMEDEEA GrantsHorizon, κλπ.) που (μεταξύ άλλων) υλοποιούν επιδεικτικά καινοτόμα έργα σε κτίρια / υποδομές του δημοσίου τομέα, ως συνεργάτης του ΚΑΠΕ & του Εργαστηρίου Ψύξης και Κλιματισμού και Ηλιακής Ενέργειας του Ε.Μ.Π. Έχω υλοποιήσει πάνω από 120 ενεργειακές επιθεωρήσεις. Είναι Διδάκτωρ στο Τομέα Θερμότητας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π με αντικείμενο την μοντελοποιήση κτιρίων nZEBs, διαθέτω δύο μεταπτυχιακά στην Ενέργεια και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πάνω από 18 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

M.Sc. in Environmental Civil Engineering. Εργάσθηκε ως μηχανικός στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, στην Νομαρχία Αθηνών, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο ΥΠ.ΠΟ.Α. και στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας διενήργησε ενεργειακές επιθεωρήσεις, τακτοποιήσεις καθώς και μελέτη-επίβλεψη οικοδομής. Παράλληλα, δίδαξε και συνέταξε εκπαιδευτικό υλικό για τα ΚΕΚ-ΙΕΚ, καθώς και συνέγραψε βιβλίο για μηχανικούς ‘Νομοθεσία Άδειας Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος’. Εκλέχθηκε το 2019 στην ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Δίπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΠΘ) και Δρ. Μηχανικός (ΕΜΠ). Πολυετή παρουσία και προσφορά στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση σε διάφορες υπηρεσίες τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1975), και Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1983). Είναι μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΜΠ από το 1976 και Καθηγήτρια στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών από το 2003.

         • Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
         • Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
         • Επικεφαλής της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΕΜΟ και του Έργου Αποκατάστασης του Ιερού Κουβούκλιου του Πανάγιου Τάφου,
         • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2019 – 2024),
         • Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2017-2019),
         • Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ (2014-2017),
         • Εκλεγμένη Αντιπρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυτεχνείων – European Society for Engineering Education SEFI (2013-2016),
         • Εκλεγμένη Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2010-2014)
         • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  (2004-2007),
         • Γενική Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2001-2004),
         • Επικεφαλής ΔΗ.ΠΑ.Μ.
           

Εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ., MSc Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ελ. Επαγγελματίας από το 2011.

Ηλ. Μηχ., Πολυτεχνείο RWTH AACHEN Γερμανίας, θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών.

Δρ. Χημικός Μηχανικός. ΕΔΙΠ στην Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Η Ελένη Οικονομοπούλου είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2006), διπλωματούχος του ΔΠΜΣ ΕΜΠ «Προστασία Μνημείων» στην κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης» (ΕΜΠ, 2009), ενώ έχει αναγορευθεί Διδάκτωρ του ΕΜΠ (2017) με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Πρότυπη Μεθοδολογία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (επιβλ. Καθ. Α. Μοροπούλου). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή πολλών Επιστημονικών Συγγραμμάτων που έχουν δημοσιευθεί σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων (πλήρη κείμενα), σε πολυάριθμα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, στην Επιτροπή Επίβλεψης και Υποστήριξης μεταπτυχιακών εργασιών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., καθώς και ως ακαδημαϊκός σύμβουλος σε εργαστήρια αρχιτεκτονικής. Έχει εργασθεί ως Αρχιτέκτων Μηχανικός με ειδίκευση στην Προστασία Μνημείων και τις τεχνολογίες πληροφορίας (GIS), στο Υπουργείο Πολιτισμού για την Εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων μνημείων στην Ακρόπολη και το αστικό δίκτυο της πόλης της Σπάρτης (5η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 2008), για τη Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων μελετών σχετικά με την αποκατάσταση και ανάδειξη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων (Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2010), καθώς και ως Επικεφαλής του τμήματος Νεωτέρων Μνημείων για το Έργο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο (Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας, 2011-2014). Στον ιδιωτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια, εργαζόταν ως Αρχιτέκτων Μηχανικός με εξειδίκευση στο BIM, σε αρχιτεκτονικές μελέτες έργων μεγάλης κλίμακας (νοσοκομεία, αεροδρόμια κ.α.). Τελευταία εργάζεται στο Δήμο Ηλιούπολης, συντονίζοντας τις διαδικασίες ανάπτυξης συστημάτων GIS
.

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ. Εργάζεται στον ΕΛΟΤ από το 1988. Τμηματάρχης στο τομέα των Κατασκευών της Διεύθυνσης Τυποποίησης. Επ. Συνεργ. ΕΜΠ

Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ. Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, MSc Προστασία Μνημείων, Μόνιμη Υπάλληλος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπουργείο Πολιτισμού.
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εργολήπτης Δημόσιων ΄Εργων με ειδίκευση σε έργα Ανακαινίσεων – Αποκαταστάσεων Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.

Αρχ. Μηχ.  ΕΜΠ, Ph.D., Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών & Προγραμματισμού της Δ21 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Ε.Μ.Π. Εργάζεται σαν στέλεχος σε μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) & Αν/τής Δ/ντής Εκπαίδευσης στην ΕΥΔΑΠ. ΙΓΜΕ : 1986-2000
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Αγρίνιο. Φοίτησα στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα όπου ακολούθησα τον τομέα των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μετά το πέρας των προπτυχιακών μου σπουδών μετακόμισα στην Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη προχωρώντας στο επόμενο ακαδημαϊκό βήμα μου μέσω μεταπτυχιακών σπουδών στο DTU εστιάζοντας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Δανία είχα την ευκαιρία να εργαστώ για 12 μήνες στο τμήμα
R&Αιολικής Ενέργειας της Siemens. Επόμενο επαγγελματικό σκαλοπάτι αποτέλεσε η εταιρία Ελληνικά Καλώδια του ομίλου Viohalco, όπου μέσα από μία σειρά διαφορετικών ρόλων που ανέλαβα μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω εμπειρία στον σχεδιασμό, την  παραγωγή και κατασκευή υποβρυχίων και υπόγειων καλωδίων ενώ επίσης συμμετείχα στην εγκατάσταση υποβρύχιων διασυνδέσεων υπεράκτιων αιολικών πάρκων κυρίως στην Βόρεια Ευρώπη. Τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκομαι στην εταιρία MORE του ομίλου  Motor Oil, κατέχοντας το ρόλο του  Head of Engineering, όπου με κινητήρια δύναμη το όραμα γύρω από την πράσινη μετάβαση, βασικοί άξονες του αντικειμένου μου αποτελούν η ανάπτυξη και η κατασκευή έργων ΑΠΕ, όπως Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και συστήματα αποθήκευσης

 Η Κλειώ Σγουροπούλου κατέχει δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΠΑΔΑ (εκπρόσωπος της Σχολής Μηχανικών), Διευθύντρια του θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» και Διευθύντρια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη».

Γεννήθηκα στην Αθήνα και ολοκλήρωσα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην γερμανική και γαλλική σχολή αντίστοιχα. Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο Παρίσι και επιστρέφοντας, εργάστηκα αρχικά στην οικογενειακή μελετητική εταιρεία. ‘Εκτοτε εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαζόμενος στον Ιδιωτικό Τομέα.

Η Ελένη-Ορσαλία Σκλαβούνου είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τον Νοέμβριο του 2018, με γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανικές Διεργασίες για Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας και την Πράσινη Τεχνολογία. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση μηχανικού παραγωγής. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το University of the West of Scotland με αντικείμενο Information Technology with Management. Έχει εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γραφείο και έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση μελετών και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε εγκαταστάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας. Έχει επίσης ασχοληθεί με τεχνικοοικονομικές μελέτες, μελέτες παραγωγικών διαδικασιών, διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συστηματων εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία, καθώς και με την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων, βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Έχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτικός στην τριτοβάθμια επαίδευση, με τη διδασκαλία μαθημάτων μηχανολόγου και μηχανικού παραγωγής. Από τον Οκτώβριο του 2018 είναι υποψήφια διδάκτορας με θέμα «Πλαίσιο διαχείρισης αβεβαιότητας σε μεγάλα έργα».

 
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. M.Sc. Αεροναυπηγός – Boston University. Υπεύθυνος Διαχείρισης έργων και προμηθειών στην Metaloumin.
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ,  MSc στο γνωστικό πεδίο της Γεωπληροφορικής. Ειδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Εργ. Φωτογραμμετρίας ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ, με συμμετοχή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Εχει ευρεία επαγγελματική & ερευνητική δραστηριότητα στην επιστήμη της Φωτογραμμετρίας, της Ορασης Υπολογιστών, την Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και στην Γεωμετρική Τεκμηρίωση Ιστορικών και Θρησκευτικών Μνημείων. Από το 1995 έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά, Ελληνικά) με αντικείμενο την Επεξεργασία Εικόνας, Τρισδιάστατη (3D) & Πολυδιάστατη (4D,5D) Μοντελοποίηση, BIM Modeling, Ψηφιακή Συνταύτιση Εικόνων, Πολυεικονικές Μέθοδοι Προσανατολισμού Εικόνων, Όραση Υπολογιστών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων. (site:http://users.ntua.gr/smsoile/)
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικό Α.Ε, διευθύντρια τεχνικών έργων ΟΕΚ, ενεργή συμμετοχή στο ΤΕΕ. Επικεφαλής στην «Ελευσίνα Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης»

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το πανεπιστήμιο του Warwick, Μ. Βρετανία. Έχω εργαστεί τα τελευταία 23 χρόνια βασικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όπως Intracom, Space Hellas, ΕΑΒ κ.α. στο χώρο του Marketing και Πωλήσεων.

Τακτική Καθηγήτρια Aρχιτεκτονικής Θεωρίας και Σχεδιασμού του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Ελένη Τάτλα είναι αρχιτέκτων μηχανικός του ΕΜΠ (1983) και διδάκτωρ φιλοσοφίας (PhD) του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (1990). Επίσης, είναι συνεργάτις του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ από το 2000, όπου διδάσκει φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής. Το ερευνητικό και διδακτικό της έργο επικεντρώνεται στη φιλοσοφική θεμελίωση της αρχιτεκτονικής πράξης. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε βιβλία, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Μέλος σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραμματέας της «Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής» από το 2017. Βασικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Χώρος, Αισθητική και Αειφορία» του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Πρόεδρος του Τμήματος από το 2014 έως το 2019.

Ο Τέμενος Αναστάσιος είναι διπλωματούχος μηχανικός της σχολής ΑγρονόμωνΤοπογράφων μηχανικών και μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΑΤΜ – ΜΓ) και αποφοίτησετην περίοδο Ιουνίου 2021. Οιεπαγγελματικές/εκπαιδευτικές του δραστηριότητες βρίσκονται στη σχολή ΑΤΜ -ΜΓ. Αυτήτην στιγμή συνεχίζει τις σπουδές του στην ίδια σχολή ως υποψήφιος διδάκτοραςστο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας του τομέα τοπογραφίας. Είναι ο πρώτος συγγραφές σε οκτώ ερευνητικές εργασίες εκ των οποίων τέσσερειςείναι σε περιοδικά των ΙΕΕΕ, Elsevier και MDPI και τέσσερεις σε παγκόσμια συνέδρια, PETRA-ACM, EAAP και ΙΕΕΕ.Τέλος, ο Αναστάσιος Τέμενος εργάζεται μέσω ατομικής επιχείρησης σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ – ΕΜΠ και το ΕΠΙΣΕΥ σεαρκετά Ευρωπαϊκά έργα Horizon2020. Επίσης αναλαμβάνει δημόσια/ιδιωτικά έργα τοπογραφίας και συγκοινωνιακώνέργων, με ένα απο αυτά την αποτύπωση της επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό.

Ο Δημήτρης Τόλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ, με πολυετή και διεθνή εργασιακή εμπειρία στην τεχνική διαχείριση έργων. Εργάζεται ως Senior Project Engineer στην εταιρία ABB Switzerland Ltd. στην κεντρική ομάδα διαχείρισης και εκτέλεσης έργων Ηλεκτροδότησης Σιδηροδρόμων και Μέσων Μεταφοράς ανά τον κόσμο. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Προϊστάμενος Λειτουργίας ΑΠΕ στην εταιρία Motor Oil Renewable Energy (MORE) και ως Μηχανικός Έργων με τις εταιρίες Hitachi Energy και Protasis SA, με εξειδίκευση στην Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου Υποσταθμών. Στην καριέρα του έχει συντελέσει, μέσα από ρόλους ευθύνης, στην επιτυχή εκτέλεση πολυάριθμων έργων στον κλάδους της Ενέργειας και της Βιομηχανίας.

Η Εφη Τριτοπούλου είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με 20+εμπειρία σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές πολιτικές και κυκλική οικονομία. Σήμερα είναι Ερευνήτρια Α’ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και Πρόεδρος του περιβαλλοντικού φορέα  NoWaste21. Έχει συνεργαστεί με Δημόσιους Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δήμους.  Έχει συντονίσει και υλοποιήσει πάνω από 40 ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, με κύρια δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά, έχει άριστες γνώσεις Η/Υ.
Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ με M.Sc. Energy Environmental Technology and Economics  από το City University London. Ασχολείται με την εκπόνηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών μελετών και είναι διαχειριστής της εταιρείας ΕΝΠΕ ΕΝΕΡΓEΙAΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ.

Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και διδάκτορας Μηχανικός της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. με γνωστικό αντικείμενο “Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Χημεία”. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και στους τομείς των φαρμάκων, υλικών και τροφίμων. Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών υποστηρίζοντας μαθήματα κορμού και επιλογής, ερευνητικές εργασίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο έργο της συγκαταλέγονται δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια καθώς και συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα ως επιστημονικός συνεργάτης.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. Πράσινη Κατανεμημένη Ενέργεια και οι Εφαρμογές της. Πολυετή εμπειρία σε κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων ΑΠΕ. Μηχανικός Λειτουργίας και Συντήρησης στη  Motor Oil Renewable Energy

 Πολιτικός μηχανικός με διδακτορικό από το ΕΜΠ. Έχει εργαστεί τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού για μηχανικούς, σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ παράλληλα δίνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και συνέδρια.

Διπλ. Χημικός Μηχανικός. Ελεύθερος Επαγγελματίας, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Cosmoaerion (Chatzinikolaou Group).

Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Ελεύθερος Επαγγελματίας, Ιδρυτής και Επικεφαλής Μηχανικός εταιρείας εκπόνησης ελέγχων και μελετών έργων ειδικών απαιτήσεων. Εξωτερικός Συνεργάτης – Επιμελητής ΕΛΟΤ
Μηχανικός λογισμικού που ειδικεύεται σε κατανεμημένα και αποκεντρωμένα συστήματα.

O Κωνσταντίνος Δαυΐδ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Kaiserslautern της Γερμανίας. Έχει ευρύ επιστημονικό και ερευνητικό έργο, ενώ παράλληλα συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής εξειδικευμένων τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών.

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχεδιασμού & Ανάπτυξης στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ Επιστημονικός και τεχνικός επικεφαλής του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ. Ερευνητής σε Ευρωπαϊκά έργα ανάπτυξης. Μέλος ΔΣ ΕΛΕΜΚΕ.
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, Κάτοχος  MBA Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ιδρυτής της ErgoQ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αρχιτέκτων, DipArch Bartlett School of Architecture, UCL. Συνιδρυτής του αρχιτεκτονικού γραφείου euZenArchitecture.com με εξειδίκευση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό ιδιωτικών έργων και δημοσίου.

Διπλ. Πολιτικός μηχανικός &  πτυχιούχος πληροφορικής Διευθυντής και project manager τεχνικων εργων 1988 – 2024
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Είναι αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος από τον Σεπτέμβριο του 2023
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΔΠΘ. Ελεύθερος επαγγελματίας – μόνιμος συνεργάτης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1992, Integrated Master) και Διδάκτωρ Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (2011).  Με επαγγελματική εμπειρία σε αρένες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπορεύομαι με τη ΔΗΠΑΜ για συνεισφορά στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στους Μηχανικούς, στον τεχνικό κόσμο, στην κοινωνία, στην νέα γενιά Μηχανικών, στο καινοτόμο, ψηφιακό & πράσινο, ανθεκτικό, ανταγωνιστικό και αειφορικό αύριο της χώρας μας.

 

 
Διπλ. Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνείου Πατρών, Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρειών καινοτομίας (DNA sequencePerpetiel)

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνικού Πανεπιστημίου Βιέννης, Κλάδος Μηχανολογίας με εξειδίκευση στην Τεχνική Παραγωγής, Πραγματογνώμων. Μέλος ΔΣ ΕΛΕΜΚΕ.

Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας στη Ζάκυνθο

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει ηγηθεί σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,  M.Sc. Κοινωνική Οικονομία. Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών έργων, με 30ετή εμπειρία σε έργα πληροφορικής. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιακός. Μηχανικός Cosmote

Διπλ. Μηχανικός Επιστήμης Υλικών του και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Διατηρεί τεχνικό γραφείο για πάνω από 4 Χρόνια, ιδρυτής της κατασκευαστικής εταιρείας RE-ACTOR E.E.

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ. Υπεύθυνος σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα. Επίκουρος Καθηγητής στο ΠΑ.ΠΕΙ.
Διπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και κάτοχος  M.Sc. στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών. Έχει εργαστεί ως μηχανικός στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και στο Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα εργάζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Αεροναυπηγός,  Ph.D. Πανεπιστημίου Πατρών. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδάσκει σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για 15 συναπτή έτη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περιφερειακό Τμήμα ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. M.Sc. Δ.Π.Θ στο Δομοστατικό Σχεδιασμό  καθώς και M.Sc. Ε.Α.Π στην “Διαχείριση Τεχνικών Έργων”.  Από το 2023 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών  Μηχανικών του Δ.Π.Θ.
 

Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής, του ΔΠΘ. Επί σειρά ετών Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του οικείου ιδρύματος.

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με M.Sc in Oil and Gas Technology του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδας. Υπεύθυνος μηχανικός συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού στον όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε.
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Κάτοχος M.Sc. στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Τεχνικός Σύμβουλος στα Λιπάσματα Καβάλας.  Πρόεδρος της Δ.Ε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας. Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. Ειδίκευση στα Συγκοινωνιακά και Υδραυλικά Έργα, Ελεύθερος Επαγγελματίας στον Ν. Κοζάνης.
Διπλ. Χ.Μ. Παν. Πατρών, Επιστ. Συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ σε έργα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός. Εργαζόμενη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός. Εμπειρία σε μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή ιδιωτικών έργων. Υποστήριξη τεχνικού γραφείου και ασφάλειας εργασίας σε κατασκευαστικές εταιρείες.
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.,  M.Sc. στη Γεωπληροφορική. Από το 2006 έως το 2009 εργάσθηκε σε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο. Από το 2011 έως το 2021 σε έργα υποδομής Φυσικού Αερίου ενώ από το 2021 έως και σήμερα σε έργα υποδομής.

Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός. ΔΠΘ, M. Sc. “Προστασία Μνημείων”, με εμπειρία σε Μελέτες & Κατασκευές, από το 2009 έως σήμερα Εξωτερικός συνεργάτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΜΠ.
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός. Μελετητής με κύρια δραστηριότητα τις τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τμήμα υλικών.
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. Πέραν των 25 ετών εμπειρία σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες στην εκπόνηση έργων.

Δρ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΚαθηγητήςΠανΘεσσαλίαςΔιπλΗλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με σπουδές στο University of Illinois όπου του απονεμήθηκαν το M.S. και Ph.D. (1994). Μέλος Συμβ. Διοίκησης Παν. Θεσσαλίας.

Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Δήμος Διστόμου. Έχει υπηρετήσει ως εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ.
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. στα Οικονομικά Ε.Μ.Π. Από το 2011 εργάζεται ως υπεύθυνος συντήρησης και λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στην περιοχή της Φωκίδας και ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας  Motor Oil Renewable Energy, θυγατρική της  Motor Oil Hellas.
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνείου Πατρών, ΜΒΑ, Εργαζόμενη στον Ιδιωτικό Τομέα.

Περιφερειακό Τμήμα ΗΠΕΙΡΟΥ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός. Ελεύθερος Επαγγελματίας
Διπλ. Μηχανικός Επιστήμης Υλικών. Ερευνήτρια στο εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών και Δομών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει συμμετάσχει 10+ ερευνητικά και διαθέτει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

O Δρ. Αθανάσιος Κατσούρας, είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Διατηρούσε για πάνω από 10 Χρόνια ενεργειακή εταιρεία Helios-Products 2013-2023. Ενώ τώρα εκτός από την ερευνητική δραστηριότητα απασχολείται και σαν ελεύθερος επαγγελματίας Χημικός Μηχανικός. Είναι Κάτοχος Διπλώματος Μελετητή Υπουργείο Υποδομών Κατηγορίας Β, ήταν μέχρι το 2023 Μέλος του Π.Σ.Ε.Κ (Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας) Ηπείρου, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής των ΧΜ, είναι Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./ΤΗ (Μ.Ε. Επαγγελματικών και Επιστημονικών Θεμάτων, Νέων Μηχανικών και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης) είναι Μηχανικός Ελεγκτής Προσβασιμότητας του ΤΕΕ για κτήρια Δημοσίου Ενδιαφέροντος σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσότερων από 50 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ έχει περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια. 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ελεύθερος επαγγελματίας. Υπήρξε μέλος της Κ.Α. του ΤΕΕ (2010 έως 2013) με τη παράταξη της ΔΗ.ΠΑ.Μ, Αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ Άρτας (2014 έως σήμερα) και Γενική́ Γραμματέας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου (2022 έως σήμερα).
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός. Δραστηριοποίηση σε μελέτες δημοσίων κτιρίων και χώρων, αποκατάστασης μνημείων και συνόλων. Ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν. Ιωαννίνων, μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ερευνών
Διπλ. Μηχανικός Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2018 απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στα προηγμένα υλικά και από το 2019 έως σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ του ίδιου τμήματος

Περιφερειακό Τμήμα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών, τομέας Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και επί πτυχίω του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Παν. Αιγαίου. Ελεύθερος επαγγελματίας στην Ρόδο, πιστ. ενεργειακός επιθεωρητής. μέλος Σ.Π.Μ.Ε. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας στην Κω

Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός και  M.Sc. στο Πανεπιστήμιο του Ούντινε. Από το 2015 ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα μηχανικού στη Ρόδο. Είναι μελετητής δημοσίων έργων, πολεοδόμος και περιβαλλοντολόγος

Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Καθηγητής του Τμήματος ΗΜΜΥ. Διευθυντής Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής και Πρόεδρος του ΕΣΣΑΗΕ.

Διπλ. Μηχανικός περιβάλλοντος, με M.Sc στη Μηχανική Πετρελαίου (Δανία), Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ενεργειακό τομέα (Motor Oil). Με υψηλό κίνητρο και αποφασιστικότητα, επέλεξε την πορεία των πωλήσεων.
Καθ. στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διπλ. Χημικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών
Ph.D. University of Leeds. Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 2017-2022.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc.«Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» και υποψήφιος διδάκτορας. Επί σειρά ετών εργαζόταν στην τεχνική εκπαίδευση και παράλληλα ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μικρά ιδιωτικά έργα. Εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος στην ΕΥΔΑΠ

Διπλ, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. με M.Sc. στη Σεισμική Μηχανική και τις Αντισεισμικές Κατασκευές. Από το 2000 απασχολείται στην κατασκευή έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας, στην Αττική και στην Κρήτη

Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρυτής/Διαχειριστής της Ερευνητικής Ομάδας Ψηφιακών και Βιομηχανικών Καινοτομιών – indigo. Ιδρυτικό στέλεχος της Σύμπραξης Ιn-Crete.
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πάτρας (1991), Μ.Sc. Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (1994), Γ.Γ. Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ΝΟΧ)
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Εκπαιδευτής ενηλίκων, Υπάλληλος στο τμήμα Συγκοινιακών. έργων της Υπηρεσίας τεχνικών έργων της Π.Ε Χανίων.

Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε στο Ε.Μ.Π. (1998), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Yale School of Architecture (M.Arch. 2000)

38 ετών, Διπλ. αγρ.& τοπογράφος μηχανικός απόφοιτος Ε.Μ.Π. και κάτοχος MSc στην οικονομική ανάλυση από το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συνεργάζεται με τεχνικές εταιρείες ασκώντας παράλληλα και το ελεύθερο επάγγελμα ενώ ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και είναι εγγεγραμμένο μέλος του μητρώου εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ). Εκπροσωπώντας την νέα γενιά μηχανικών στόχος είναι ένα σύγχρονο ΤΕΕ που να θωρακίζει τα επαγγεματικά δικαιώματα όλων των μηχανικών λειτουργώντας ως ανεξάρτητος φορέας χωρίς κομματικές γραμμές. Επιδίωξη για το μέλλον θα είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του ΤΕΕ στην περιφέρεια.
 
Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Παραγωγής της εταιρείας “Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.”
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός εκ Μολάων Λακωνίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας στην Σπάρτη
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Techn. Univ. Munchen (2008)

Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διπλ. Χ.Μ., ΑΠΘ ΜΒΑ, New Hampshire Univ, Product Management & Μarketing 3Μ Ηellas, Πετζετακις Α.Ε., ΥΠΕΧΩΔΕ  τμήμα σκυροδέματος του ΚΕΔΕ

Περιφερειακό Τμήμα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός,  M.Sc. Προστασία Μνημείων. Μελετητής αρχιτεκτονικών γραφείων, σε μεγάλα κτηριακά έργα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό (2015-2022). Ελεύθερος Επαγγελματίας emoCon architecture.

Μηχανικός Περιβάλλοντος (MSc), Απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών. Εκπαιδευτής Ενηλίκων, πιστοποιημένος από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Διαπραγματευτής Κρίσεων, μέλος της Ομάδας Διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας.  Ως Ανώτερος Αξιωματικός, προσφέρει τις υπηρεσίες του από το 2002 στο Δημόσιο Τομέα, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα στην Ελληνική Αστυνομία, φέρει το βαθμό του Αστυνόμου Α΄.   

 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός με MSc από́ το πανεπιστήμιο του Portsmouth  και από́ του Heriot-Watt. Εργάστηκε ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός και ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων

Περιφερειακό Τμήμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας στην Μυτιλήνη.
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και  ασχολείται με μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Το 2013 πρωτοεκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΕ Χίου του ΤΕΕ/τμ ΒΑ Αιγαίου, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα.
Εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. Διπλ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.,  MSc στον Περιβαλλ. Σχεδιασμό Έργων Υποδομής, Υποψ. Δρ., Υπεύθυνος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφ. Βορείου Αιγαίου
Διπλ. Χημικός Μηχανικός και υποψήφιος διδάκτορας στη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. Εργάζεται  ως ερευνητής και μηχανικός παραγωγής σε μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων του Ε.Μ.Π.
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Δ.Ε. Προστασία Μνημείων “Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης”. Ενεργειακή Επιθεωρήτρια, Ελέγκτρια Δόμησης,  Ελέγκτρια Προσβασιμότητας

Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γενική Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Συμμετέχει σε ερευνητικά έργα και στην συγγραφή επιστημονικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων. Μέλος Συντονιστικής Γραμματείας και Επιτροπής προεκλογικού Αγώνα ΔΗ.ΠΑ.Μ.
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. MSc Προστασία Μνημείων,2003-σήμερα: ΟΕΚ & Ο.Α.Ε.Δ ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ.Έχει υπηρετήσει ως εκλεγμένη στην Αντιπροσωπεία ΤΕΕ με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ.
Διπλ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Μεταπτυχιακό στην Χαρτογραφία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ΕΜΠ, Ελεύθερος επαγγελματίας.