Εκλεγμένοι ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Στις εκλογές του 2019 η ΔΗ.ΠΑ.Μ. εξέλεξε 10 αντιπροσώπους: 6 με βάση το ποσοστό της στην Κεντρική Αντιπροσωπεία και 4 στις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, αλλά και ένα μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας:

 • Μοροπούλου Αντωνία, εκλεγμένη στον Νομό Αττικής,
 • Καψάσκης Γεώργιος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής
 • Μπουντάς Γεώργιος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής
 • Μορόπουλος Νικόλαος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής,
 • Πασπαλάς Απόστολος, εκλεγμένος στο Περιφ. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου,
 • Λαζαρίδης Σωτήριος, εκλεγμένος στο Περιφ. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας,
 • Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,
 • Λοϊζίδου Μαρία, εκλεγμένη στην ΕΕΕ Χημικών Μηχανικών,
 • Ξενίδης Άνθιμος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
 • Λυρίδης Δημήτριος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Ναυπηγών Μηχανικών,
 • Μαρκάτος Νικόλαος – Χρήστος, Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας.

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. εξέλεξε μια θέση μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους υποψήφιους Αντώνη Σαμιωτάκη και Κώστα Σταματάκη.

Οι 10 αντιπρόσωποι καθιστούν τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. την 5η παράταξη σε αριθμό εκλεγμένων αντιπροσώπων στη σύνθεση της Νέας Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Σύντομα Βιογραφικά των Εκλεγμένων αντιπροσώπων της ΔΗ.ΠΑ.Μ.

article-10-2

Μοροπούλου Αντωνία

 • Ομ. Καθ. ΕΜΠ Σχ. Χ.Μ., Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ,
 • Επικεφαλής της Διεπ. Ομ. ΕΜΠ στο έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παν. Τάφου
 • Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2019 – 2024) 
 • Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2017-2019)
 • Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ (2014-2017) 
 • Αντιπρύτανις ΕΜΠ (2010-2014)
Picture 1

Καψάσκης Γεώργιος

 • Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.,
 • Μακρά εμπειρία σε πληθώρα έργων ως Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής. Εκλεγμένος με τη ΔΗΠΑΜ στη Διοικούσα του ΤΕΕ.
Γεώργιος Μπουντάς

Μπουντάς Γεώργιος

 • Εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
 • M.Sc. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.
 • Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
 • Ελ. Επαγγελματίας από το 2011
Μορόπουλος Νικόλαος

Μορόπουλος Νικόλαος

 • Π.Μ. ΕΜΠ – Harvard “Επιχειρησιακή Έρευνα”,
 • Σύμβουλος πληροφορικής στο Δημόσιο / Ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα, Αγγλία, Βουλγαρία κ.α.
Πασπαλάς Απόστολος

Πασπαλάς Απόστολος

 • Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
 • MSc στον Περιβαλλ. Σχεδιασμό Έργων Υποδομής,
 • Υποψήφιος Διδάκτωρ
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφ. Βορείου Αιγαίου
Λαζαρίδης_Σωτήρης

Λαζαρίδης Σωτήριος

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • MSc στη Διασφάλιση Ποιότητας.
 • Διευθυντής Ηλεκτρολογικής Συντήρησης στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων στην Καβάλα.
Τοκμακίδης Κωνσταντίνος

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος

 • Δρ. Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ.
 • Πρόεδρος και Καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
Λοιζίδου Μαρία

Λοϊζίδου Μαρία

 • Δρ. Χημικός Μηχανικός, Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Ξενίδης Άνθιμος

Ξενίδης Άνθιμος

 • Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός,
 • Αν. Καθηγητής Τομέα
 • Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας
 • Υλικών, Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, ΕΜΠ
Λυρίδης Δημήτριος

Λυρίδης Δημήτριος

 • Nαυπηγός-Mηχανολόγος Mηχανικός ΕΜΠ,
 • Αν. Καθηγητής στη Σχολή Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανικής του ΕΜΠ
Μαρκάτος Νικόλαος

Μαρκάτος Νικόλαος – Χρήστος

 • πρώην Πρύτανης Ε.Μ.Π.
 • Ομ. Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Σε συνέχεια του παραιτηθέντος εκλεγμένου συναδέλφου Νικόλαου Μορόπουλου, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση από το συνάδελφο Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, που ήταν ο αμέσως επόμενος σε σειρά επιτυχίας υποψήφιος της ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός (1996)

Εργοταξιάρχης και Τεχνικός

Διευθυντής σε πληθώρα τεχνικών

έργων σε κατασκ. Εταιρίες