ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2024

 • Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Ταυτοποίησης /Πιστοποίησης τοπικών αυθεντικών προϊόντων, υποβολή της γνωμοδότησης μετά και τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου για την ίδρυσή του και την τεχνολογική διερεύνηση με βάση τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα.
 • Σύσταση Διεθνούς Επιτροπής για την Αγιά Σοφιά στο ΥΠΕΞ, πρόταση που προέκυψε μετά την παραβίαση ΠΚ της UNESCO.
 • Πιστοποίηση Βιοασφάλειας Χώρων συνάθροισης κοινού από το ΤΕΕ – Δημιουργία για τη διαπίστευση ανεξαρτήτων συμβούλων/εταιρειών εγγεγραμμένων στο ΤΕΕ, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών βασισμένα στα προαπαιτούμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization).
 • Εγγυοδοτική και χρηματοδοτική ενίσχυση των StartUps Επιχειρήσεων Καινοτομίας, προτάσεις για μία πολλά υποσχόμενη πορεία προς μία οικονομική ανάπτυξη.
 • Συμβολή του ΤΕΕ, με τεχνικές προτάσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας την επόμενη ημέρα, σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης, όπως τον Τουρισμό κ.ά.
 • Θέση του Τ.Ε.Ε για ένα συντεταγμένο διάλογο βάσει των παγίων διαδικασιών του σχετικά με την μετεξέλιξη της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για τη διασφάλιση του Επαγγέλματος του Μηχανικού
 • 2ο και 3ο Διεθνές Συνέδριο (ΤΜΜ) για την Πολιτιστική Κληρονομιά, σε συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ.
 • Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων της Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών.
 • Θέσεις του Τ.Ε.Ε. στη συζήτηση για το Ν/Σ για τα ΑΕΙ, καθορισμός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ για ενίσχυση της ποιότητας της αριστείας της αποτελεσματικότητας της διαφάνειας και του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα τους.
 • Τροποποίηση του Σχεδ. Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» του ΥΠΕΝ, πρόταση όσον αφορά στο άρθρο 80 παρ.5α και 5β να προστεθεί, ειδικά στις μεταβατικές διατάξεις και με εφαρμογή στην πόλη της Ρόδου.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και οι οποίοι μετά την μετονομασία του επέλεξαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα που παρακολούθησαν και να λάβουν το δίπλωμα του Μηχανικού Περιβάλλοντος από το ίδιο Τμήμα, στην αντίστοιχη ειδικότητα.
 • Κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και τρόπος πιστοποίησης της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών.
 • Ένταξη στα ΤΠΣ των Δήμων Σύμης και Χάλκη, εισήγηση που αφορά στην εκπόνηση μελέτης.
 • Αντιμετώπιση των επικίνδυνων κτιρίων, προτάσεις ειδικότερα για την προστασία – αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων μέσα από την επανάχρησή τους.
 • Ένταξη όλων των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών (όλοι οι ΚΑΔ) στα γενικά μέτρα αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, μείωσης κατά 40% του μισθώματος, αναστολής λήξης για 75 ημέρες των μεταχρονολογημένων επιταγών, κλπ.
 • Διαμεσολάβηση του ΤΕΕ με τις σχετικές πιστοποιήσεις, όσον αφορά το voucher των 600 ευρώ, ώστε να το εξαργυρώσουν οι Μηχανικοί απευθείας, διεκδικώντας πάντα την ισότιμη αντιμετώπιση των Μηχανικών.
 • Ενίσχυση των νέων ερευνητών Μηχανικών καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων (startups, κα), σε συνεργασία του ΤΕΕ με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων προγραμμάτων, για την εξέταση ενστάσεων ήδη αξιολογούμενων προτάσεων, για τη δημιουργία ειδικών ταχύρρυθμων προγραμμάτων έρευνας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
 • Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 2020, συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, σε διαδικτυακή βάση (λόγω περιοριστικών μέτρων της πανδημίας).
 • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων.
 • Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 2021, συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, σε διαδικτυακή βάση (για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου της εφαρμογής σειράς συγκεκριμένων μέτρων για τη συνεχιζόμενη πανδημία).
 • Ανασυγκρότηση των πληγεισών, από τη φωτιά, περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.
 • Ηλεκτρονική επανέκδοση του Επιστημονικού Περιοδικού του ΤΕΕ «Technical Annals» με θεματικά πεδία όλων των ειδικοτήτων, σύγχρονα θέματα και τεχνολογία αιχμής στην πλατφόρμα των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ta
 • Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, εισήγηση για την εκπόνηση σχεδίου για τη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου
 • Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ σε διάφορα επίπεδα τεχνικής ευθύνης, ανάλογα με τα επίπεδα Εκπαίδευσης, για την κατοχύρωση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών και του Δημοσίου συμφέροντος
 • Ασφάλεια σιδηροδρομικών μεταφορών, εισήγηση μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών για την εφαρμογή διαθέσιμης τεχνογνωσίας, προηγμένων τεχνικών και μεθόδων.
 • Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 2022, συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ, κτίριο Αβέρωφ.
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (όπως αυτό μετονομάστηκε με το αρθρ.36 του Ν.4610/2019), καθώς και των αποφοίτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που φέρουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας σύμφωνα με την παρ.2β του αρθ.36 του Ν.4610/2019 στη βασική ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • Θέση του ΤΕΕ για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου σε σχέση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια.