Υποψήφιοι 2024

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

BS & MSc in Electrical -Electronics, (Avionics) Eng. Univ.-Michigan U.S.A., Mclouth Steel Corp, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.)

Ομ. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στο ΥΠΕΝ και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Διπλ. Αρχιτέκτων μηχανικός DPLG. Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Αρχιτεκτων Μηχ .Δρ Επιστημών και Τεχνικών Κτιρίου. Καθηγητής Οικοδομικής στην Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικου, ΕΔΠΙ ΕΜΠ Σχ. ΠΜ . Μέλος της Συγκλήτου ΕΜΠ και άλλων επιστημονικών φορέων

Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγητής στις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Καθαρές Τεχνολογίες, Σχολής Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ.

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ομ. Καθηγήτρια Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ.

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και κάτοχος Διπλώματος DEA από το Πανεπιστήμιο René Descartes, Ph.D. από το Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Καθηγητής στη Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Αναπλ. Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ

Π.Μ. ΕΜΠ, 1972, Μελετητής. Δημ. και Ιδιωτ Έργων Μέλος του. Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Μ. Ελλάδος, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (2003). Πρόεδρος του ελ. Τμήματος Σκυροδέματος.

Τέως Πρύτανης Ε.Μ.Π. Ομ. Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., Εκλεγμένος Πειθαρχικού Συμβουλίου Τ.Ε.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός, Μάστερ Επιστημών στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. ‘Έχει ειδικευθεί στην Διεύθυνση Έργων σε διάφορες χώρες και κλάδους της οικονομίας. Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1973). Ελεύθερος Επαγγελματίας από τότε στην Αθήνα. Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Πολιτικός Μηχανικός, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Προϊστάμενος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) & Αν/τής Δ/ντής Εκπαίδευσης στην ΕΥΔΑΠ.

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Προϊστάμενος Τμήμ.
Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πολιτικός Μηχανικός και Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από το 1993 έως το 1999. Ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σημαντική παρουσία στο ΤΕΕ.

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός / Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ. Διδακτορικός Τίτλος από το Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακός τίτλος του PARIS I- SORBONNE, Maitrise Αισθητικής από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου PARIS Ι.

Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Εθνικός εκπρόσωπος για τα Φυσικά Μνημεία στην UNESCO.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διπλ. Αρχιτέκτων μηχανικός. Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ελ. επαγγελματίας για 23 έτη και Δημόσιος Υπάλληλος για 15 έτη. Εκλεγμένος στην Αντιπροσωπεία και στο Πειθαρχικό του Τ.Ε.Ε.

Π.Μ. ΕΜΠ, 1972, Μελετητής. Δημ. και Ιδιωτ Έργων Μέλος του. Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Μ. Ελλάδος, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (2003)

Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μελετητής και κατασκευαστής έργων προστασίας Περιβάλλοντος. Διευθυντής Εργοστασίων Παραγωγής και επί 14 χρόνια Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος στις Ελληνικές Αλυκές.

Πολιτικός Μηχανικός και Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από το 1993 έως το 1999. Ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει σημαντική παρουσία στο ΤΕΕ.