Προτάσεις Νικήτας Χιωτίνη, για την σύνταξη του προγράμματος της ΔΗΠΑΜ

  1. Αδιαπραγμάτευτο: τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών δίδονται από το ΤΕΕ και μόνο.
  2. Είναι ανάγκη το ΤΕΕ να συμβαδίσει επιστημονικά με την εξέλιξη της Θεωρίας και της Πρακτικής του Μηχανικού. Τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις, που είναι ιδιαιτέρως αυξημένες.
  3. Δεν διαφωνούμε με την Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ιδίως αν υπάγονται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υπό τον όρο προηγουμένως τα «δημόσια και δωρεάν» Πανεπιστήμια να γίνουν πραγματικά δημόσια και δωρεάν. Π.χ. τα Πανεπιστήμια να ελέγχονται/διοικούνται με συμμετοχή εκλεγμένων εκπροσώπων επιστημονικών Επιμελητηρίων. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία Μηχανικών, να ελέγχονται ΚΑΙ από  εκλεγμένους  εκπροσώπους του ΤΕΕ, αλλά και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ή Συλλόγων, κλπ. (αυτό θα τα καθιστά δημόσια, δηλ. υπό δημόσιο έλεγχο)
  4. Η εκπαίδευση των Μηχανικών να είναι επίσης προσαρμοσμένη στις εξελίξεις της επιστήμης τους και στις αυξημένες απαιτήσεις της πρακτικής 

Συνημμένα αρχεία: