Συγχαρητήρια στην συνάδερφο Μιλένα – Ελένη Κόντου

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. συγχαίρει ολόψυχα την συνάδερφο Μιλένα – Ελένη Κόντου, η οποία επελέγη στις 13/3/2020, από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, στη θέση της Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Ε.Π.