Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ανακήρυξε το Προεδρείο της νέας Αντιπροσωπείας με παρακαταθήκη την κατάκτηση της δικής της θητείας να υπερασπίζεται τις διαχρονικές θέσεις του ΤΕΕ ανεξάρτητα από κυβερνήσεις.

Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 14/12/2019 το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας (Τώνια Μοροπούλου Πρόεδρος, Δημήτρης Παπαγιαννίδης Γενικός Γραμματέας και Γιώργος Καψάσκης μέλος Διοικούσας Επιτροπής) εξέλεξε και ανακήρυξε το νέο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας στους οποίους και εύχεται καλή επιτυχία.

Η Τώνια Μοροπούλου δήλωσε ότι δεν έβαλε εκ νέου υποψηφιότητα για Πρόεδρος διότι δεν είχε διαμορφωθεί μια συνάντηση για το θέμα ώστε η Αντιπροσωπεία να προβαίνει σε σύνθεση απόψεων, να έχει ομόφωνες αποφάσεις όπως συνέβη πολλές φορές κατά τη διάρκεια της θητείας της, υπερασπίζοντας τις διαχρονικές θέσεις του ΤΕΕ, ανεξαρτήτως από κυβερνήσεις. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Νίκο Μήλη.