Ο τεχνικός κόσμος υποστηρίζει ότι μπορούν να αναδειχθούν και να διατηρηθούν τα βυζαντινά ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου στο ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης

Ο Καθηγητής Α.Π.Θ. και εκλεγμένος με την ΔΗ.ΠΑ.Μ. στην Επιστημονική Επιτροπή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κωνσταντίνος Τοκμακίδης και η Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., επικεφαλής της ΔΗ.ΠΑ.Μ. και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Τώνια Μοροπούλου, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. προκειμένου να υπάρξει τεκμηριωμένη τοποθέτηση του Τ.Ε.Ε. πριν τη συζήτηση στο Κ.Α.Σ. την Τετάρτη 18/12/2019. 

Από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Κωνσταντίνο Τοκμακίδη κατατέθηκε το ακόλουθο κείμενο: 

Το ΤΕΕ εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση στο έργο του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, η οποία οφείλεται στη διαμάχη για την απόσπαση ή την διατήρηση in situ των αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφή στο σταθμό Βενιζέλου. Επισημαίνεται ότι μετά την απομάκρυνση των ευρημάτων θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για την ανασκαφή των υποκείμενων προγενέστερων ευρημάτων καθώς και της κλασικής εποχής. Αυτός ο χρόνος δεν φαίνεται να συνυπολογίζεται στα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου μετά την απόσπαση. Αντίθετα, με την διατήρηση in situ των ευρημάτων, δεν υπάρχει αυτή η πρόσθετη καθυστέρηση, η οποία εκτιμάται σε ένα με δύο έτη, αλλά το έργο θα προχωρήσει γρηγορότερα με την ήδη εγκεκριμμένη μελέτη από το ΚΑΣ.

Η δε διαδικασία της επανατοποθέτησης των ευρημάτων, η οποία δεν έχει μελετηθεί ακόμα, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αποδώσει τηναυθεντικότητα των ευρημάτων, η οποία θα χαθεί. Η καθυστέρηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά και το κόστος θα είναι τελικά μεγαλύτερο.

Επιπλέον, θα κατηγορηθεί η χώρα μας από διεθνείς φορείς και οργανώσεις ότι δεν είναι ικανή να διαφυλάξει και να διαχειριστεί τον πολιτιστικό της πλούτο, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψουν ποτέ στην Ελλάδα κλεμμένες αρχαιότητες.
Το ΤΕΕ ως εκπρόσωπος όλων των μηχανικών της χώρας, βεβαιώνει ότι ο τεχνικός κόσμος έχει την γνώση και την τεχνολογία για την άμεση in situ ανάδειξη και διατήρηση των αρχαιοτήτων  και την παράλληλη κατασκευή και ολοκλήρωση του σταθμού Βενιζέλου. Επιπλέον, το ΤΕΕ, ως σύμβουλος της πολιτείας, είναι πρόθυμο και ικανό να συμβάλλει με τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη για την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στο μέλλον, ώστε να δοθεί η αρμόζουσα λύση στο χρονίζον πρόβλημα της συμπρωτεύουσας.