Πως ψηφίζουμε

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗ.ΠΑ.Μ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει τους υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ., που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό́ Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία αυτός βρίσκεται. Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ αναλόγως της περιοχής στην οποία αυτός ψηφίζει, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Επιπλέον, μπορεί να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. άλλων Περιφερειακών Τμημάτων ή εξομοιούμενων με Περιφερειακά Τμήματα Περιφερειών, από αυτό στο οποίο ψηφίζει.

Παράδειγμα: Αν κάποιος ψηφίζει στην Αττική μπορεί να βάλει έως 24 σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. της Αττικής και επιπλέον 3 σε οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο της ίδιας παράταξης, άλλου περιφερειακού τμήματος.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. Ο κάθε υποψήφιος για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ε. μπορεί να ψηφιστεί από οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Τ.Ε.Ε., οποιασδήποτε Ειδικότητας, από όλη την Ελλάδα.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τρείς (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός. Ο κάθε υποψήφιος για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας μπορεί να ψηφιστεί από́ οποιοδήποτε τακτικό́ μέλος του Τ.Ε.Ε., της ίδιας Ειδικότητας, από́ όλη την Ελλάδα.

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι οκτώ (8) σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο κάθε υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αθήνας μπορεί να ψηφιστεί από́ οποιοδήποτε τακτικό́ μέλος του Τ.Ε.Ε., οποιασδήποτε ειδικότητας, που είναι όμως γραμμένος στο Νομό Αττικής.

1) Για την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ αλλά βάζει σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους της ΔΗ.ΠΑ.Μ. της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται την ημέρα των εκλογών και σύμφωνα με το μέγιστο πλήθος σταυρών που επιτρέπεται για την περιοχή αυτή βάσει του παραπάνω πίνακα. Εφ’όσον επιθυμεί να ψηφίσει υποψηφίους της Περιφέρειας στην οποία διαμένει μόνιμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 3 σταυρούς, που έχει δικαίωμα να βάλει σε υποψήφιους άλλης Περιφέρειας.

2) Για το ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΤΕΕ.

3) Για την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΙ
για την τοπική Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος και το αντίστοιχο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Για απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη συντονιστική γραμματεία της ΔΗ.ΠΑ.Μ. στα παρακάτω τηλέφωνα:

  • Στέργιος Ρουμελιώτης, 6981746309 (Υποψήφιος Κεντρικής Αντιπροσωπείας από Εύβοια)
  • Μανόλης Έλληνας, 6938817603 (Υποψήφιος Κεντρικής Αντιπροσωπείας Αθήνα)