Το νερό και οι υπηρεσίες αποχέτευσης θα πρέπει να παραμείνουν υπό Δημόσιο έλεγχο

Πρώτιστο καθήκον της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η προστασία και η ορθή διαχείριση του νερού ως “κοινού αγαθού” όπως και η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του.

Πάγια θέση της ΔΗ.ΠΑ.Μ. είναι ότι το νερό ως φυσικό αγαθό και οι υπηρεσίες Αποχέτευσης θα πρέπει να παραμείνουν υπό Δημόσιο έλεγχο, στηρίζοντας απόλυτα την απόφαση 1906/2014 του Συμβουλίου της Επικράτειας.