Που ψηφίζουμε

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗ.ΠΑ.Μ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών των οργάνων του ΤΕΕ θα διεξαχθούν σε όλη τη χώρα την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 από τις 08:00 μέχρι τις 19:00. Τα Μέλη του ΤΕΕ, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση της μόνιμης διαμονής τους, μπορούν να ψηφίσουν στις περιοχές των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. ή άλλες πόλεις που θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών. 

Οι προσερχόμενοι στα εκλογικά τμήματα, για να ψηφίσουν, πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ή το Διαβατήριο ή την Άδεια Οδήγησης.

Μέλη που δεν είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο της περιοχής που προσέρχονται να ψηφίσουν ή νέα Μέλη που γράφτηκαν πρόσφατα και για το λόγο αυτό, δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Μελών, ψηφίζουν βάσει του Δελτίου Μέλους του ΤΕΕ και σε περίπτωση που δεν διαθέτουν Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ ψηφίζουν (αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά τους) και μόνον εφόσον βεβαιωθεί η ιδιότητά τους από το Τμήμα Μητρώου Μελών του ΤΕΕ.

Σε 60 εκλογικά τμήματα (με αριθμούς 1 έως 60) που θα εγκατασταθούν όλα στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» – είσοδος από Λεωφ. Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, Πύλη ΣΤ’, Μαρούσι Αττικής.

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΑΘΗΝΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΑΘΗΝΑΣΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ
3ο ΑΘΗΝΑΣΑΝΑΔΙΩΤΗ μέχρι και ΑΠΕΣΟΥ
4ο ΑΘΗΝΑΣΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ μέχρι και ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ
5ο ΑΘΗΝΑΣΑΥΓΕΡΗ μέχρι και ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ
6ο ΑΘΗΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ μέχρι και ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
7ο ΑΘΗΝΑΣΒΛΑΧΟΣ μέχρι και ΓΑΛΑΝΟΜΜΑΤΗΣ
8ο ΑΘΗΝΑΣΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
9ο ΑΘΗΝΑΣΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ
10ο ΑΘΗΝΑΣΓΚΑΝΙΔΗ μέχρι και ΓΟΥΡΝΗΣ
11ο ΑΘΗΝΑΣΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ μέχρι και ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
12ο ΑΘΗΝΑΣΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ μέχρι και ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ
13ο ΑΘΗΝΑΣΔΙΑΜΑΝΤΗ μέχρι και ΕΜΠΛΙΟΥΚ
14ο ΑΘΗΝΑΣΕΜΦΙΕΤΖΗΣ μέχρι και ΖΕΙΝΑΚΗΣ
15ο ΑΘΗΝΑΣΖΕΙΝΗ μέχρι και ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ
16ο ΑΘΗΝΑΣΘΑΝΕΛΛΑΣ μέχρι και ΙΩΒΗΣ
17ο ΑΘΗΝΑΣΙΩΝΑ μέχρι και ΚΑΛΛΟΝΑΣ
18ο ΑΘΗΝΑΣΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ μέχρι και ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
19ο ΑΘΗΝΑΣΚΑΠΕΣΙΔΗΣ μέχρι και ΚΑΡΑΜΠΑΡΠΑΣ
20ο ΑΘΗΝΑΣΚΑΡΑΜΠΑΣ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ
21ο ΑΘΗΝΑΣΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΚΕΚΑΚΗΣ
22ο ΑΘΗΝΑΣΚΕΚΑΤΟΣ μέχρι και ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
23ο ΑΘΗΝΑΣΚΟΚΟΛΑΤΟΣ μέχρι και ΚΟΡΟΜΙΑ
24ο ΑΘΗΝΑΣΚΟΡΟΜΠΕΛΗ μέχρι και ΚΟΥΡΑΚΟΥ
25ο ΑΘΗΝΑΣΚΟΥΡΑΛΙΔΟΥ μέχρι και ΚΡΗΤΙΚΟΥ
26ο ΑΘΗΝΑΣΚΡΗΤΣΙΟΥΔΗ μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΣ
27ο ΑΘΗΝΑΣΚΩΡΟΣ μέχρι και ΛΑΡΙΣΣΗ
28ο ΑΘΗΝΑΣΛΑΡΟΣ μέχρι και ΛΟΚΑΣ
29ο ΑΘΗΝΑΣΛΟΚΟΒΙΤΗΣ μέχρι και ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ
30ο ΑΘΗΝΑΣΜΑΛΑΜΟΓΛΟΥ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
31ο ΑΘΗΝΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ μέχρι και ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
32ο ΑΘΗΝΑΣΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗ μέχρι και ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ
33ο ΑΘΗΝΑΣΜΙΚΕΛΗ μέχρι και ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
34ο ΑΘΗΝΑΣΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ μέχρι και ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
35ο ΑΘΗΝΑΣΜΠΑΤΖΕΛΑΣ μέχρι και ΜΠΟΤΣΙΟΥ
36ο ΑΘΗΝΑΣΜΠΟΤΣΙΦΑΡΑΣ μέχρι και ΝΑΣΙΚΑΣ
37ο ΑΘΗΝΑΣΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και ΝΤΑΜΠΙΖΙΑΣ
38ο ΑΘΗΝΑΣΝΤΑΜΠΟΣ μέχρι και ΟΜΗΡΟΥ
39ο ΑΘΗΝΑΣΟΜΙΖΙΝΑ μέχρι και ΠΑΝΟΥΣΟΣ
40ο ΑΘΗΝΑΣΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ
41ο ΑΘΗΝΑΣΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ μέχρι και ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
42ο ΑΘΗΝΑΣΠΑΠΑΚΩΣΤΗ μέχρι και ΠΑΠΠΑΛΑΣ
43ο ΑΘΗΝΑΣΠΑΠΠΑΣ μέχρι και ΠΕΖΩΝΗΣ
44ο ΑΘΗΝΑΣΠΕΘΑΙΝΟΣ μέχρι και ΠΙΤΣΩΛΗΣ
45ο ΑΘΗΝΑΣΠΙΤΤΑ μέχρι και ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ
46ο ΑΘΗΝΑΣΠΡΟΔΡΟΜΟΥ μέχρι και ΡΟΥΚΗΣ
47ο ΑΘΗΝΑΣΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ μέχρι και ΣΑΡΑΝΤΗΣ
48ο ΑΘΗΝΑΣΣΑΡΑΝΤΙΑΔΟΥ μέχρι και ΣΙΝΗΣ
49ο ΑΘΗΝΑΣΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ μέχρι και ΣΟΥΡΝΟΠΟΥΛΟΥ
50ο ΑΘΗΝΑΣΣΟΥΡΟΠΑΝΗ μέχρι και ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
51ο ΑΘΗΝΑΣΣΤΑΜΠΑΣ μέχρι και ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
52ο ΑΘΗΝΑΣΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ μέχρι και ΤΖΑΒΟΥΛΗΣ
53ο ΑΘΗΝΑΣΤΖΑΓΑΚΗΣ μέχρι και ΤΟΥΤΖΑΡΗΣ
54ο ΑΘΗΝΑΣΤΟΥΤΖΙΑΡΗ μέχρι και ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ
55ο ΑΘΗΝΑΣΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ μέχρι και ΤΣΙΟΥΡΗΣ
56ο ΑΘΗΝΑΣΤΣΙΟΥΣΤΑ μέχρι και ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
57ο ΑΘΗΝΑΣΦΑΝΟΣ μέχρι και ΦΥΤΤΑΣ
58ο ΑΘΗΝΑΣΦΩΚΑ μέχρι και ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ
59ο ΑΘΗΝΑΣΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ μέχρι και ΧΟΥΠΑΣ
60ο ΑΘΗΝΑΣΧΟΥΡΔΑΚΗ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα Μέλη που θα βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ψηφίζουν:

 • στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ σε 20 εκλογικά τμήματα (με αριθμούς 1 έως 20) που θα εγκατασταθούν στο Περίπτερο 4 (δίπλα στο Παλαί ντε Σπόρ) της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κύρια πύλη εισόδου στο εκθεσιακό κέντρο βρίσκεται στην οδό Εγνατία Η Έκθεση είναι προσβάσιμη και από τη νότιαπύλη, που βρίσκεται στην πλατεία ΧΑΝΘ. Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΑΠΕΣΟΥ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ μέχρι και ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒΛΑΧΟΣ μέχρι και ΓΚΑΝΕΣ
4ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΚΑΝΕΤΣΟΣ μέχρι και ΔΙΑΛΥΝΑΣ
5ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ μέχρι και ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ
6ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΑΝΕΛΛΑΣ μέχρι και ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ
7ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΠΕΡΩΝΗ μέχρι και ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ
8ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ μέχρι και ΚΟΥΠΠΗ
9ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΥΠΡΙΖΑΣ μέχρι και ΛΑΡΔΑ
10ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΑΡΕΖΟΥ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ
11ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ
12ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΟΥΣΣΑ μέχρι και ΝΑΡΗΣ
13ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΝΑΡΙΝΙΑΝ μέχρι και ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
14ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΝΟΥΣΗ μέχρι και ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
15ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΑΠΠΑ μέχρι και ΠΡΙΟΝΑΣ
16ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΡΙΟΝΙΔΗΣ μέχρι και ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
17ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΙΜΟΣ μέχρι και ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΥ
18ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣΥΜΕΟΥ μέχρι και ΤΣΑΝΤΑΡΙΔΗΣ
19ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤΣΑΝΤΑΣ μέχρι και ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ
20ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΦΥΡΙΠΠΗ μέχρι και ΩΤΤΑ
 
 • στη ΒΕΡΟΙΑ, σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ημαθίας, Ισόγειο (Λεωφ. Στρατού 72, ΒΕΡΟΙΑ).
 • στο ΚΙΛΚΙΣ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Επιμελητήριο Κιλκίς (Στενημάχου 2, ΚΙΛΚΙΣ)
 • στην ΕΔΕΣΣΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Πέλλας του ΤΕΕ (Φιλίππου 26, ΕΔΕΣΣΑ)
 • στην ΚΑΤΕΡΙΝΗ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Πιερίας του ΤΕΕ (Π. Τσαλδάρη 16, ημιώροφος, ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 
 • στον ΠΟΛΥΓΥΡΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Χαλκιδικής του ΤΕΕ (22ας Απριλίου 1, 2ος όροφος, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ).
 • στις ΣΕΡΡΕΣ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT & SPA, αίθουσα BRIDGE (Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, ΣΕΡΡΕΣ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΣΕΡΡΩΝΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΣΕΡΡΩΝΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ

 

 

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας ψηφίζουν:

 • στην ΠΑΤΡΑ σε 6 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στο 2ο Γυμνάσιο Πάτρας (Τριών Ναυάρχων & Μαιζώνος 156, ΠΑΤΡΑ).Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΑΧΑΪΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΓΟΥΡΝΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΑΧΑΪΑΣΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ
3ο ΑΧΑΪΑΣΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ
4ο ΑΧΑΪΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
5ο ΑΧΑΪΑΣΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ μέχρι και ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
6ο ΑΧΑΪΑΣΣΤΑΜΟΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στη ΖΑΚΥΝΘΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΚτήριοΔιοικητηρίου, Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Ζακύνθου, 1ος όροφος (Αλέξανδρου Ρώμα 1, Διοικητήριο, ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
 • στον ΠΥΡΓΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Μικρό Συνεδριακό Κέντρο της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Ηλείας (ισόγειο κτηρίου Διοικητηρίου, Μανωλοπούλου 31, ΠΥΡΓΟΣ)
 • στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Κτήριο Διοικητηρίου, Αίθουσα Συνεδριάσεων της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Κεφαλληνίας,1ος όροφος (Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι)
 • στην ΙΘΑΚΗ, σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Κτήριο Επαρχείου, Ισόγειο (Βαθύ, ΙΘΑΚΗ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού ΤμήματοςΘράκης, ψηφίζουν:

 • στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ (Παρνασσού 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
 • στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στοΞενοδοχείο ASTIR ALEXANDROUPOLIS – Πάρκο Εγνατία (Λεωφ. Δημοκρατίας 414, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
 • στην ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Κτίριο Δημαρχείου (είσοδος από οδό Ευριπίδου, 2ος όροφος, Βασιλέως Κωνσταντίνου 11, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
 • στην ΞΑΝΘΗ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στοΕργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης (Μεγ. Ρεύματος 18, ΞΑΝΘΗ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΞΑΝΘΗΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΞΑΝΘΗΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας ψηφίζουν:

  • στην ΚΑΒΑΛΑ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρατου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Βότση 2, ΚΑΒΑΛΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΚΑΒΑΛΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΚΑΒΑΛΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στη ΘΑΣΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΔημαρχείοΘάσου, Λιμένας Θάσου (Πιέρ ντε Βαμπέζ 7, Θάσος)
 • στη ΔΡΑΜΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφείατης Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΤΕΕ (Επικούρου 2, ΔΡΑΜΑ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας ψηφίζουν:

 • στην ΚΟΖΑΝΗ σε 3 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν όλα στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στην Κοζάνη,(Μπουσίου και Εστίας 3, 1ος & 2ος όροφος ΚΟΖΑΝΗ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΚΟΖΑΝΗΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΚΟΖΑΝΗΣΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
3ο ΚΟΖΑΝΗΣΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στα ΓΡΕΒΕΝΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (Αίθουσα εκδηλώσεων «Πέτρος Σιούλης», Τέρμα Κων/νου Ταλιαδούρη, ΓΡΕΒΕΝΑ)
 • στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Καστοριάς του ΤΕΕ (Αρχοντικό Παπατέρπου, Μ. Αλεξάνδρου 143, ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
 • στη ΦΛΩΡΙΝΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Διοικητήριο Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, ΦΛΩΡΙΝΑ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ψηφίζουν:

 • στη ΛΑΡΙΣΑ σε 4 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στο 4ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, ισόγειο (Ηπείρου & Άνθιμου Γαζή, ΛΑΡΙΣΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΛΑΡΙΣΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΛΑΡΙΣΑΣΘΑΝΕΛΛΑΣ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ
3ο ΛΑΡΙΣΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΠΡΙΩΝΑΣ
4ο ΛΑΡΙΣΑΣΠΡΟΒΑΤΑ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Αθ. Μπλατσούκα 24, ΚΑΡΔΙΤΣΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στα ΤΡΙΚΑΛΑ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 31, αίθουσες 102 και 107, 1ος όροφος, ΤΡΙΚΑΛΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΤΡΙΚΑΛΩΝΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΤΡΙΚΑΛΩΝΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Μαγνησίας ψηφίζουν: 

 • στο ΒΟΛΟ σε 4 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ στο ΒΟΛΟ (1ος έως 3οςόροφος, 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος, ΒΟΛΟΣ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:
ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(1ος όροφος)
ΑΑΡΩΝ μέχρι και ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(2ος όροφος)
ΘΑΝΕΛΛΑΣ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ
3ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(3ος όροφος)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΠΡΙΩΝΑΣ
4ο ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
(3ος όροφος)
ΠΡΟΒΑΤΑ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στη ΣΚΙΑΘΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Κτήριο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, 1ος όροφος, Βιβλιοθήκη (Καποδιστρίου 2, ΣΚΙΑΘΟΣ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού ΤμήματοςΑνατολικής Στερεάς Ελλάδας ψηφίζουν:

 • στη ΛΑΜΙΑ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΤΕΕ (Πλ. Ελευθερίας 3, 4ος όροφος, ΛΑΜΙΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στοΔιοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, ισόγειο, ΛΙΒΑΔΕΙΑ)
 • στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην ΑίθουσαΚΑΠΗ Δήμου Καρπενησίου, 2ος όροφος (Ν.Τσιαμπούλα 2, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
 • στην ΑΜΦΙΣΣΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην αίθουσα τουπρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου, ισόγειο (Ι. Γιδογιάννου 31, ΑΜΦΙΣΣΑ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου ψηφίζουν:

 • στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ σε 3 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρατου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ (Αραβαντινού 6–8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΑΡΩΝ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
3ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στην ΑΡΤΑ Σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του ΤΕΕ (Σκουφά 12, ΑΡΤΑ)
 • στην ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσπρωτίας του ΤΕΕ (Γρ. Λαμπράκη 3, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ).
 • στη ΛΕΥΚΑΔΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφείατης Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας του ΤΕΕ (Λευκάτα 6, ΛΕΥΚΑΔΑ).
 • στην ΠΡΕΒΕΖΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στηΔημοτική Πινακοθήκη “Γ. ΜΟΡΑΛΗ” (Λ. ΒΥΡΩΝΑ & ΠΑΛΚΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΑ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού ΤμήματοςΝομού Δωδεκανήσου ψηφίζουν:

 • στη ΡΟΔΟ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρατου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του ΤΕΕ (Μητροπόλεως 4, ΡΟΔΟΣ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΡΟΔΟΥΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΡΟΔΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στην ΚΑΛΥΜΝΟ, σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στηνΥπηρεσία Δόμησης – Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Καλυμνίων (Ανάληψη,ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
 • στην Κάρπαθο, σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στοΔημαρχείο Καρπάθου (Πηγάδια, ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
 • στην ΚΩ, σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα γραφεία τηςΜόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ (Αννέτας Λαουμτζή 9, ΚΩΣ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ψηφίζουν:

 • στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε 5 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ (Πρεβελάκη & Γρεβενών, ΗΡΑΚΛΕΙΟ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΑΡΩΝ μέχρι και ΔΙΑΛΥΝΑΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ μέχρι και ΚΟΥΠΠΗ
3ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΚΟΥΠΡΙΖΑΣ μέχρι και ΝΑΡΗΣ
4ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΑΡΙΝΙΑΝ μέχρι και ΣΙΜΧΑΣ
5ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΣΙΜΩΝΗ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στον Άγιο Νικόλαο σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου (Ι. Κουνδούρου 17, Άγιος Νικόλαος ΛΑΣΙΘΙΟΥ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης ψηφίζουν:

 • στα ΧΑΝΙΑ σε 3 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ (Νεάρχου 23, ΧΑΝΙΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΧΑΝΙΩΝΑΑΡΩΝ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΧΑΝΙΩΝΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
3o ΧΑΝΙΩΝΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στο ΡΕΘΥΜΝΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Κτίριοτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, ΡΕΘΥΜΝΟ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου ψηφίζουν:

 • στην ΤΡΙΠΟΛΗ σε 1 εκλογικό τμήμα που θα εγκατασταθεί στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του ΤΕΕ (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, ΤΡΙΠΟΛΗ)
 • στο ΝΑΥΠΛΙΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στον Χώρο “ΦΟΥΓΑΡΟ” (Λ. Ασκληπιού 98, ΝΑΥΠΛΙΟ)
 • στην ΚΟΡΙΝΘΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
 • στη ΣΠΑΡΤΗ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Λακωνίας του ΤΕΕ (Αγησιλάου 67-69, ΣΠΑΡΤΗ)
 • στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ σε 2 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας “ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ” (είσοδος από Αναγνωσταρά, Κεντρική Πλατεία Βασ. Γεωργίου, ΚΑΛΑΜΑΤΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Κέρκυρας ψηφίζουν:

 • στην ΚΕΡΚΥΡΑ σε ένα εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του ΤΕΕ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 4ος όροφος, ΚΕΡΚΥΡΑ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε 3 εκλογικά τμήματα, που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθ. Α53/Σ7/2024 (ΑΔΑ: ΨΦ2Ρ46Ψ842-91Ν) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και θα εγκατασταθούν όπως παρακάτω:

 • στο ΑΓΡΙΝΙΟ σε 2 εκλογικά τμήματα που θα εγκατασταθούν στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ (Πάνου Σούλου 11, 1ος όροφος, ΑΓΡΙΝΙΟ), όπως παρακάτω:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1o ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΑΡΩΝ μέχρι και ΜΑΡΓΑΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2o ΑΓΡΙΝΙΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ μέχρι και ΩΤΤΑ
 • στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ σε 1 εκλογικό τμήμα που θα εγκατασταθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, ισόγειο (Κύπρου 30, ισόγειο, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ).

 

Όλα τα Μέλη που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ψηφίζουν σε ένα από τα δύο ως άνω εκλογικά τμήματα, δηλαδή είτε στοΑγρίνιο είτε στο Μεσολόγγι.

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου ψηφίζουν:

 • στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ σε 1 εκλογικό τμήμα που θα εγκατασταθεί στην Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ (Αρίωνος 1, ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
 • στη ΛΗΜΝΟ σε 1 εκλογικό τμήμα που θα εγκατασταθεί στο Τμήμα ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου – Ισόγειο Επαρχείου Λήμνου (Λεωφ. Δημοκρατίας 34, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ)
 • στη ΣΑΜΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάμου του ΤΕΕ (Πυθαγόρα 9, Περιβόλια ΣΑΜΟΣ)
 • στην ΙΚΑΡΙΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Γραφείο Τμήματος Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, Περιφ. Β.Αιγαίου (Αγ. Κήρυκος, ΙΚΑΡΙΑ)
 • στη ΧΙΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (Δημοκρατίας 2, ΧΙΟΣ).

Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος Νομού Ευβοίας ψηφίζουν:

 • στη ΧΑΛΚΙΔΑ σε 3 εκλογικά τμήματα, που θα εγκατασταθούν στο Ξενοδοχείο «Παλίρροια» (Ελ. Βενιζέλου 2, ΧΑΛΚΙΔΑ). Τα τμήματα αυτά, στα οποία οι ψηφοφόροι κατανέμονται και ψηφίζουν κατά την αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους, είναι τα ακόλουθα:

 

ΤμήμαΕπώνυμο (Από – Έως)
1ο ΕΥΒΟΙΑΣΑΑΡΩΝ μέχρι και ΚΑΣΙΜΕΡΗΣ και όσων το επώνυμο γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες
2ο ΕΥΒΟΙΑΣΚΑΣΙΜΗ μέχρι και ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
3ο ΕΥΒΟΙΑΣΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ μέχρι και ΩΤΤΑ

Τα Μέλη που θα βρίσκονται στην Εξομοιούμενη με Περιφερειακό Τμήμα Περιφέρεια πρώην Νομού Κυκλάδων ψηφίζουν:

 • στην ΑΝΔΡΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στην Πολεοδομία Άνδρου (ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ)
 • στη ΘΗΡΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΕπαρχείοΠεριφερειακής Ενότητας Θήρας (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)
 • στην ΚΕΑ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Παλαιό Δημαρχείο- Έδρα Τεχνικής Υπηρεσίας (Πλατεία Ιουλίδας, ΚΕΑ)
 • στη ΜΗΛΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΔημαρχείοΜήλου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Θέση Πλάκα, ΜΗΛΟΣ)
 • στη ΜΥΚΟΝΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΓρυπάρειοΠολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μυκόνου (Αργύραινα, ΜΥΚΟΝΟΣ)
 • στη ΝΑΞΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΔημαρχείοΝάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ)
 • στην ΠΑΡΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Πάρου(Επαρ. Οδ. Παροικιάς – Πούντας 22746, ΠΑΡΟΣ)
 • στη ΣΥΡΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΕργατικόKέντρο Κυκλάδων (Αγ.Νικολάου 8 Ερμούπολη, ΣΥΡΟΣ)
 • στην ΤΗΝΟ σε 1 εκλογικό τμήμα, που θα εγκατασταθεί στο ΔημαρχείοΤήνου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Ευαγγελιστρίας 72, ΤΗΝΟΣ).

Για απορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη συντονιστική γραμματεία της ΔΗ.ΠΑ.Μ. στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Στέργιος Ρουμελιώτης, 6981746309 (Υποψήφιος Κεντρικής Αντιπροσωπείας από Εύβοια)
 • Μανόλης Έλληνας, 6938817603 (Υποψήφιος Κεντρικής Αντιπροσωπείας Αθήνα)