Υποψήφιοι 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Τ.Ε.Ε.
 1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αβρααμίδης Γεώργιος Α ΠΜ 107890
2 Αγαπάκης Εμμανουήλ Ι ΜΜ
58691
3 Αλεξόπουλος Νικόλαος Δ ΜΜ 80263
4 Αμδίτης Άγγελος Ι ΗΜ 66570
5 Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης Κ ΠΜ 72947
6 Απτόγλου Κυριάκος Π ΗΜ 87762
7 Αρμόνη Αθανασία (Νάνσυ) Ν ΑΜ 31195
8 Βλάσσης Χρίστος Ν ΜΜ 127701
9 Βλάχος Γεώργιος Δ ΑΜ 28058
10 Γαβανόζης Ιωάννης Δ ΠΜ 56972
11 Γιαννακόπουλος Δημήτριος Ι ΑΜ 135608
12 Γιαννούτσος Αντώνιος Α ΠΜ 47109
13 Γκλιάτης Δημήτριος Κ ΑΜ 80460
14 Γουλουμής Σπυρίδων Μ ΠΜ 54085
15 Γράψας Βασίλειος Α ΜΜ 96152
16 Δέλη Μαρίνα Ι ΠΜ 63531
17 Διαμαντίκου  Κωνσταντίνα (Νάντια) Ι ΠΜ 76268
18 Δουλάμης Αναστάσιος Δ ΗΜ 72610
19 Δρίτσας Αντώνιος Ι ΜΜ 87285
20 Ζαργκλή Αλεξάνδρα Π ΑΜ 114521
21 Ζαφείρης Βασίλειος Π ΠΜ 86880
22 Ζολώτας Ιωάννης Μ ΧΜ
80982
23 Ζουμπουλάκης Λουκάς Θ ΧΜ 31190
24 Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Ι ΗΜ 55735
25 Καραογλάνογλου Λάζαρος Σ ΧΜ 78631
26 Κατσιώτης Νικόλαος Σ ΜλΜ 109962
27 Καψάσκης Γεώργιος Δ ΠΜ 31991
28 Κερασιώτης Διονύσιος Α ΗΜ 68980
29 Κοντόσθενος Παναγιώτης Ν ΜΜ 37452
30 Κόντου Μιλέν - Ελένη (Μιλένα) Α ΠΜ 33373
31 Κότσαλος  Γεώργιος Κ ΗΜ 66930
32 Κούκιου Ρέα-Κλαρίσσα Ε ΑΜ
129293
33 Κρίστι Ντέννις Ε ΑΜ 49715
34 Κυβέλου Στέλλα-Σοφία Ι ΑΜ 33831
35 Κωνσταντίνου Ιωάννης Η ΗΜ 102067
36 Κωστόγιαννης Αναστάσιος Γ ΧΜ 120979
37 Λαμπρόπουλος Κυριάκος Χ ΧΜ 68565
38 Μακρής  Διονύσιος Σ ΠΜ 25138
39 Μαλαμής Δημήτριος - Κωνσταντίνος Φ ΠΕΡ 106321
40 Μανδηλαράς Γεράσιμος Π ΜΜ 134788
41 Μαντζούκης Μάριος Π ΠΜ 100151
42 Μαργαρίτης Μάρκος Ι ΧΜ 111839
43 Μητσόπουλος Γεώργιος Δ ΜΜ 132980
44 Μιντουράκης Ιωάννης Β ΑΤΜ 88423
45 Μορόπουλος Νικόλαος Ι ΠΜ 27263
46 Μοροπούλου Αντωνία Ι ΧΜ 22357
47 Μπουντάς Γεώργιος Β ΠΜ 128890
48 Μπούσιος Ιωάννης Π ΠΜ 58599
49 Μπρας Αλέξανδρος Γ ΠΜ 51979
50 Νικολόπουλος Βασίλειος Γ ΗΜ 99583
51 Νικολόπουλος Γεώργιος Α ΗΜ 73179
52 Νικολόπουλος Λεωνίδας Ν ΗΜ 45612
53 Ντάφλου Ελένη Ε ΧΜ 76891
54 Ξυνοστάθη Μαρία Ν ΑΜ 38919
55 Πάνου Θεόδωρος Α ΑΜ 29027
56 Παπαευαγγελίου Πετρούλα (Πετρίνα)  Ν ΠΜ 93700
57 Παπακωστόπουλος Αλέξανδρος Α AM 35564
58 Παπανδρέου Ελένη Ε ΑΜ 52880
59 Παπάνης Ιωάννης Π ΗΜ 88981
60 Πατέρας Σπυρίδων-Κλέαρχος Α ΧΜ 66839
61 Πελοποννήσιος Βασίλειος Μ ΠΜ 12991
62 Ρίπης Κωνσταντίνος Γ ΜλΜ 45917
63 Σεργάκη Παρασκευή (Βίβιαν) Ε ΑΜ 111662
64 Σιάκουλης Ορέστης Θ ΗΜ 128361
65 Σιόβα Ελένη Χ ΧΜ 110151
66 Σκλαβούνου Ελένη - Ορσαλία Π ΜΜ 108376
67 Σοιλέ Σοφία Μ ΑΤΜ 71518
68 Σουλάνης Αλέξανδρος Σ ΜΜ 40733
69 Σπυροπούλου  Σουλτάνα (Νανά) Χ ΠΜ
19211
70 Σωτηρόπουλος Βασίλειος Δ ΗΜ 76994
71 Τσακανίκα Λαμπρινή - Αρετή (Μπέτυ) Β ΧΜ
74534
72 Χανακούλας Νικόλαος - Στυλιανός Α ΠΜ 112136
2. Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα:
Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κανδύλας Ιωάννης Π ΜΜ 71240
2 Καραγιάννης Γεώργιος Θ ΗΜ 78773
3 Κουζώφ Στέφανος Ε ΜΠΔ
71091
4 Λιάπη  Μαρία Κ ΑΜ 121975
5 Μαλαματάρης Νικόλαος Α ΧΜ 50194
6 Ματσουλιάδης Βασίλειος Π ΠΜ 55497
7 Μυλωνάς Χαράλαμπος Α ΠΜ 12346
8 Πασιάμης Κομνηνός Ν ΗΜ 135772
9 Ποιμενίδης Ηλίας Σ ΠΜ 84304
10 Πούλιος Ιωάννης Γ ΧΜ 40559
11 Σαλακίδης Αντώνιος Κ ΗλΜ 75234
12 Χαριτίδης Κωνσταντίνος Α ΜΜ 42862
3. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ακτύπης Αναστάσιος Δ ΠΜ 41945
2 Ανυφαντής Νικόλαος Κ ΜΜ 27592
3 Αποστολόπουλος Αλκιβιάδης Χ ΠΜ 126001
4 Αποστολόπουλος Χαράλαμπος Α ΠΜ 27445
5 Κορνάρος Μιχαήλ Ε ΧΜ 55216
6 Κουρούκλης  Ανδρέας Π ΠΜ 82251
7 Λούτας Θεόδωρος Χ ΜΜ 92795
8 Μενύχτας Ανδρέας Ι ΗΜ 103729
9 Μπασδέκη Μαρία Α ΠΜ 123203
10 Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα Α ΧΜ 87695
11 Σιάχος  Ιωάννης Π ΗλΜ 70247
4. Περιφερειακό Τμήμα ΘΡΑΚΗΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Λιώλιος Κωνσταντίνος Α ΠΕΡ 114595
2 Μπότσαρης Παντελεήμων (Παντελής) Ν ΗΜ 61526
5. Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος A ΠΜ 133944
2 Λαζαρίδης Σωτήριος Σ ΗΜ 52532
3 Μπρόντερζεν - Μέρμηγκα Μάρεν (Μυρτώ) Γ ΠΕΡ 125322
6. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κάλφας Γιώργος Α ΑΤΜ 116545
2 Κλήμαντος Παρασκευάς Ν ΧΜ 90277
7. Περιφερειακό Τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Γκαραγκούνη Γεωργία Σ ΠΜ 70007
2 Λιάπης Τριαντάφυλλος Β ΜΜ 80655
3 Μπαλατσός Γεώργιος Β ΗΜ 113590
8. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Σαχαρίδης Γεώργιος Κ ΜΠΔ 125784
2 Σταμούλης Γεώργιος Ι ΗΜ 88000
9. Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Μούργος Νικόλαος Κ ΠΜ 71386
2 Πλαστήρας Γεώργιος Χ ΑΤΜ 82515
3 Τοσούνη  Χριστίνα Δ ΠΜ 135652
10. Περιφερειακό Τμήμα ΗΠΕΙΡΟΥ: 
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Βλάχας Νικόλαος Δ ΠΜ 94686
2 Ζαφειρόπουλος Νικόλαος Ε ΧΜ 141947
3 Μέγα Ουρανία Ι ΗΜ 109818
4 Μπαλάσκας Αναστάσιος Χ ΠΜ 93165
5 Τσιρώνη Μαρία Ε ΧΜ 142859
6 Φούντος Ιωάννης Π ΗλΜ 57757
11. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κωνστάντζος Γεώργιος Ε ΠΕΡ 106320
2 Παστρικός Νικόλαος Σ ΑΜ 93540
3 Ψαρομπάς Γεώργιος Σ ΠΜ 30411
12. Περιφερειακό Τμήμα ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Μαυρικάκης Κωνσταντίνος Ε ΠΜ 55640
2 Σπανουδάκη Αικατερίνη Ε ΧΜ 88600
13. Περιφερειακό Τμήμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κουριδάκης Στυλιανός Ι ΗΜ 62722
2 Μαραγκάκης Γεώργιος - Στυλιανός Α ΗΜ 60895
3 Πατρικάκης Στυλιανός Ι ΠΜ 75751
14. Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κοροβέσης Νικόλαος Α ΧΜ 31040
2 Κουίνης Παναγιώτης Α ΠΜ 33525
3 Παλαμάρας  Νικόλαος Δ ΠΜ 108784
4 Παπαδάκης Κυριάκος Ν ΠΜ 139828
5 Χουντάλας Κωνσταντίνος Δ ΜΜ 112216
15. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Δαφνή Μαρία (Μαριλίτα) Δ ΧΜ 60448
16. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Καρυδάς Ιωάννης Χ ΠΜ 41509
2 Τσιλιμαντού Ειρήνη Κ ΠΜ 105410
17. Περιφερειακό Τμήμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αψώκαρδος Οδυσσέας Ε ΠΜ 65899
2 Γκρέκα Αντωνία Δ ΧΜ 101686
3 Πασπαλάς Απόστολος Π ΧΜ 82542
4 Τσάτσου Ερμίνα Κ ΠΜ 107046
18. Περιφερειακό Τμήμα ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αλεξίου Μαρία Κ ΠΜ 109407
2 Ιωαννίδου-Αλαμάνου Περσεφόνη (Πένη) Κ ΜΜ 50198
3 Σπανός Δημήτριος Α ΠΜ 70776
19. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ζαχαρίου-Ρακαντά Μαρία Κ ΠΜ 68581
2 Κουταβάς Παναγιώτης Ι ΠΜ 106798
3 Νικολακάκου Παναγιώτα Π ΑΤΜ 98073
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τ.Ε.Ε.
1. Πολιτικών Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αστερής Παναγιώτης Γ ΠΜ 58963
2 Βογιατζής Κωνσταντίνος Ε ΠΜ 25241
3 Λιώλιος Άγγελος Α ΠΜ 114588
4 Μαλαμής Συμεών - Αλέξανδρος
(Σίμος)
Φ ΠΜ 97411
5 Μουζάκης Χαράλαμπος Π ΠΜ 32435
6 Παυλοπούλου Ευαγγελία Π ΠΜ 47200
7 Τσιχριντζής Βασίλειος Α ΠΜ 37713
8 Χρονόπουλος Μιλτιάδης Π ΠΜ
24073
2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ανδριωτάκης Γεώργιος Ν ΑΜ 14831
2 Βυζοβίτη Σοφία Χ ΑΜ 68845
3 Κωστόπουλος Κωνσταντίνος Δ ΑΜ 56076
4 Μηνιάτη Μαριάνθη Γ ΑΜ 69185
5 Πατσαβός Νικόλαος Χ ΑΜ 88863
6 Σιφωνιός Νικόλαος Γ ΑΜ 137348
7 Φαρμακίδης Κωνσταντίνος Ν ΑΜ 136615
8 Φατσέα Ειρήνη (Ρένα) Δ ΑΜ
46272
3. Μηχανολόγων Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αυγέρη Μαρία Ι ΜΜ 47119
2 Κωστόπουλος Βασίλειος Ε ΜΜ 32283
3 Μανδηλαράς Εμμανουήλ Π ΜΜ 123964
4 Μανόπουλος Χρήστος Γ ΜΜ 72637
5 Μπάρκουλα Νεκταρία-Μαριάνθη Π ΜΜ 96092
6 Προβατίδης Χριστόφορος Γ ΜΜ 29904
7 Χιονόπουλος Σταύρος Κ ΜΜ 84118
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αναστασίου  Αθανάσιος (Θάνος) Α ΗΜ 127895
2 Βαρβαρίγος Εμμανουήλ Α  ΗΜ 57759
3 Δουλάμης Νικόλαος Δ ΗΜ 72611
4 Ζερβάκης Μιχαήλ Ε ΗΜ 40455
5 Κυριαζής Δημοσθένης Π HM 90252
6 Ρουσσάκη Ιωάννα Γ ΗΜ 78640
7 Στεργίου Αθανάσιος Φ ΗΜ 112085
8 Τοσούνης Χαράλαμπος Δ ΗΜ 134315
5. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ιωαννίδης Χαράλαμπος Κ ΑΤΜ 36231
2 Κάλφας Ιωάννης Ν ΑΤΜ 106202
3 Καραγιάννης Ιωάννης Θ ΑΤΜ 40136
4 Καψάσκη Ευγενία - Ειρήνη (Βένια) Γ ΑΤΜ 135583
5 Πριστούρη Γεωργία Π ΑΤΜ 68646
6 Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Π ΑΤΜ 30070
7 Τσιλιμαντού Ελισάβετ Κ ΑΤΜ 115908
8 Τσονάκας  Νικόλαος Π ΑΤΜ 115909
6. Χημικών Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Βλυσίδης Ανέστης Α ΧΜ 109439
2 Γεντεκάκης Ιωάννης Β ΧΜ 46801
3 Ζαχαριάς Νικόλαος Β ΧΜ 87717
4 Ζαχαροπούλου Αγγελική Κ ΧΜ 118092
5 Καραπαναγιώτης Ιωάννης Π ΧΜ 88587
6 Λαμπρόπουλος Βασίλειος Ν ΧΜ 32328
7 Λοϊζίδου Μαρία Δ ΧΜ 24714
8 Παρασκευά Χριστάκης Α ΧΜ 49701
7. Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ασημίδης Παναγιώτης Ν ΜλΜ 82881
2 Εξαδάκτυλος Γεώργιος Ε ΜλΜ 46211
3 Θεουλάκης Παναγιώτης Γ ΜλΜ 40057
4 Κομνίτσας Κωνσταντίνος Α ΜλΜ 41848
5 Κορδάτος Ιωάννης Δ ΜλΜ 60180
6 Ξενίδης Άνθιμος Ν ΜλΜ 42303
7 Σταυροπούλου Μαρία Χ ΜλΜ 59605
8. Ναυπηγών Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Κοκκάλας Γεώργιος Κ ΝΜ 85277
2 Κοκκαράκης Ιωάννης Ε ΝΜ 29607
3 Λεούσης Σπυρίδων Α ΝΜ 101033
4 Λυρίδης Δημήτριος Β ΝΜ 51173
5 Ντάσιος Απόστολος Π ΝΜ 88368
6 Πανανάκης Εμμανουήλ Ι ΝΜ 132292
7 Σαπίδης Νικόλαος Σ ΝΜ 45680
8 Σπαγκούρος Στυλιανός Γ ΝΜ 95144
9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Δαδαλιάρης Αντώνιος Ν ΗλΜ 107169
2 Δροσόπουλος Νικόλαος Γ ΗλΜ 87134
3 Ζεϊμπέκης Βασίλειος Σ ΗλΜ 93742
4 Λίτκε Αντώνιος Ο ΗλΜ 89307
5 Μακαντάσης Κωνσταντίνος Δ ΗλΜ 129027
6 Μακρής Πρόδρομος Κ ΗλΜ 115612
7 Τζαγκαράκης Εμμανουήλ Μ ΗλΜ 74430
8 Τσιώλης Ιωάννης Χ ΗλΜ 82437
10. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης:
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ποτουρίδης  Ανδρέας Σ ΜΧΠΠΑ 110297
11. Μηχανικών Περιβάλλοντος
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Ντινόπουλος Δημήτριος Κ ΠΕΡ 140836
2 Τσιλιγκιρίδης Σταύρος Γ ΠΕΡ 137120
12. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Μακρή Παγώνα Γ ΜΗΧΟΠ 91261
13. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Γλάρος Αντώνιος Α ΜΠΔ 68341
2 Παπαριτσίδης Αντώνιος Η ΜΠΔ 90410
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αναστασίου Αναστάσιος Α ΗΜ 44728
2 Ανδρεαδάκης Ανδρέας Δ ΠΜ 19012
3 Βλυσίδης Απόστολος Γ ΧΜ 24340
4 Ιωαννίδου  Μαρία Γ ΗΜ 28445
5 Καλαϊτζής Ξάνθιππος Σ ΑΜ 29094
6 Μακρόπουλος Κωνσταντίνος Γ ΗΜ 34164
7 Μακρυκώστας Ευάγγελος Ε ΠΜ 17931
8 Μαρκάτος Νικόλαος - Χρήστος Γ ΧΜ 11801
9 Μπατής Γεώργιος Δ ΧΜ 14264
10 Μπουντάς Βασίλειος Γ Μ/ΗΜ 18905
11 Παπάνης Παναγιώτης  Ι ΠΜ 9837
12 Ρίπης Κωνσταντίνος Γ ΜλΜ 45917
13 Σακελλαρίου Ιωάννης Α ΗΜ 9810
14 Σαριβουγιούκας Ιωάννης Κ ΗΜ 73401
15 Σεργάκης Ελευθέριος Γ ΑΜ 15353
16 Σιάκουλης  Θεόδωρος Κ Μ/ΗΜ 28332
17 Σκλαβούνος Παναγιώτης Γ Μ/ΗΜ 20099
18 Στούρνα-Τριάντη Ευφροσύνη Ι ΑΜ 36605
19 Τρωγάδας Θωμάς Γ Μ/ΗΜ 20602
20 Τσαραπατσάνης Νικόλαος Σ ΧΜ 13857
21 Χανδακάς Βασίλειος Σ ΠΜ 21300
22 Χιωτίνης Νικήτας Μ ΑΜ 25223
23 Χρυσομάλλης Χρήστος Ι ΑΜ 34637
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ Τ.Ε.Ε.
# Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Ειδικότητα: Α.Μ. Τ.Ε.Ε
1 Αρβανίτης Δημήτριος Α ΑΜ 34276
2 Μακρυκώστας Ευάγγελος Ε ΠΜ 17931
3 Μαρκάτος Νικόλαος - Χρήστος Γ ΧΜ 11801
4 Μπατής Γεώργιος Δ ΧΜ 14264
5 Τσαραπατσάνης Νικόλαος Σ ΧΜ 13857
6 Χανακούλας Αθανάσιος Ν ΠΜ 39451

Στην επανεκκίνηση του ΤΕΕ με τους μηχανικούς μπροστά, στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας

Για ένα σύγχρονο ΤΕΕ με κύρος στην υπηρεσία των μηχανικών, της κοινωνίας και της ανάπτυξης

Καλούμε τους μηχανικούς να πάρουν οι ίδιοι τη θέση που τους ανήκει