Η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση έχει ανοίξει προς διαβούλευση το Horizon Europe 2025 Workprogramme

Η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση έχει ανοίξει προς διαβούλευση το Horizon Europe 2025 Workprogramme: Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 – European Commission (europa.eu)

Η διαβούλευση αφορά σε σχεδόν όλες τις θεματικές :

  • ερευνητικές υποδομές
  • τα 6 clusters
  • τα 5 Missions
  • το νέο Ευρωπαϊκό Βauhaus – NEB
  • τα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας  – EIE

Η ενημέρωση από το Σοφοκλη Μακρίδη