Σύντομα Βιογραφικά Υποψηφίων ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Την Πέμπτη 18/4 ανακοινώθηκαν τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων της ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. θα συμμετάσχει στις εκλογές της Κυριακής 19 Μαΐου, παρουσιάζοντας ένα πλήρες και ισχυρό ψηφοδέλτιο. Αυτό, απαρτίζεται από συναδέλφους από τον ακαδημαϊκό χώρο και από επαγγελματίες τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Η συμμετοχή της ΔΗ.ΠΑ.Μ., με αυτό το ψηφοδέλτιο, αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή της για μια δυναμική και προοδευτική συμμετοχή στα όργανα του ΤΕΕ. Με οδηγούς την παιδεία, την καινοτομία και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. δεσμεύεται να εργαστεί για την πρόοδο του.επαγγέλματος του μηχανικού.