Πρόσκληση στο Συνέδριο “GREEN DEAL GREECE 2022” / Πρόγραμμα