5η παράταξη σε αριθμό εκλεγμένων αντιπροσώπων η ΔΗ.ΠΑ.Μ.

Μετά από τη χθεσινή Συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών του Τ.Ε.Ε., η ΔΗ.ΠΑ.Μ. εκλέγει επίσημα 10 αντιπροσώπους: 6 με βάση το ποσοστό της στην Κεντρική Αντιπροσωπεία και 4 στις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων, αλλά και ένα μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας.

Οι 10 αντιπρόσωποι καθιστούν τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. την 5η παράταξη σε αριθμό εκλεγμένων αντιπροσώπων στη σύνθεση της Νέας Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (1η η ΔΚΜ με 84, 2η η ΔΗΣΥΜ με 32, 3η η Συμμαχία για ένα προοδευτικό ΤΕΕ με 22, 4η η Πανεπιστημονική με 16 και στην 5η θέση η ΔΗΠΑΜ και η ΔΕΣΜη με 10 αντιπροσώπους έκαστη).

Εντός πέντε ημερών θα γίνουν δεκτές ενστάσεις και εντός πέντε ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή θα ανακηρύξει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη για κάθε ένα από τα αιρετά όργανα του Τ.Ε.Ε.

Με την σημερινή κατανομή των εδρών από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η ΔΗ.ΠΑ.Μ. εκλέγει τους εξής:

Στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.:

 1. Μοροπούλου Αντωνία, εκλεγμένη στον Νομό Αττικής,
 2. Καψάσκης Γεώργιος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής,
 3. Μπουντάς Γεώργιος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής,
 4. Μορόπουλος Νικόλαος, εκλεγμένος στον Νομό Αττικής,
 5. Πασπαλάς Απόστολος, εκλεγμένος στο Περιφ. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου,
 6. Λαζαρίδης Σωτήριος, εκλεγμένος στο Περιφ. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας,
 7. Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών,
 8. Λοϊζίδου Μαρία, εκλεγμένη στην ΕΕΕ Χημικών Μηχανικών,
 9. Ξενίδης Άνθιμος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών,
 10. Λυρίδης Δημήτριος, εκλεγμένος στην ΕΕΕ Ναυπηγών Μηχανικών και

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας:

 1. Μαρκάτος Νικόλαος – Χρήστος

Το πρακτικό των αποτελεσμάτων εκλογής και κατάταξης των υποψηφίων και το παράρτημα πρακτικού με τον πίνακα σειράς επιτυχίας υποψηφίων σε κάθε όργανο έχει αναρτηθεί εδώ: