Συναντήσεις ΔΗ.ΠΑ.Μ. στην Κρήτη την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

Ενόψει των επικείμενων εκλογών του Τ.Ε.Ε., την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, συναντήσεις της επικεφαλής της ΔΗ.ΠΑ.Μ. Καθηγήτριας Ε.Μ.Π. Τώνιας Μοροπούλου, με Μηχανικούς της Κρήτης.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας – (ΙΤΕ).

Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τ.Ε.Ε.