Η ΔΗ.ΠΑ.Μ. κατέθεσε τους 245 υποψηφίους της για τις εκλογές του Τ.Ε.Ε.

Κατατέθηκαν σήμερα με την υπ’ αρ. πρωτ. 22045/24.9.2019 αίτηση οι 245 δηλώσεις υποψηφιοτήτων Μηχανικών με τη ΔΗ.ΠΑ.Μ. για την ανάδειξη των αιρετών Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019.

Η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών θα συμμετάσχει με πλήρη ψηφοδέλτια:

– και στα 19 Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.,

– και στις 13 Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας

– στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και

– στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αθήνας