Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα αιρετά αξιώματα του Τ.Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τα αιρετά αξιώματα του Τ.Ε.Ε. λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 16:00.

Για τις υποψηφιότητες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Συντονιστική Γραμματεία της ΔΗ.ΠΑ.Μ.